Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Jan Staal, geb.; ovl., tr. N.N., geb.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Floris Jans (Florreijs Jansen) Staal, volgt II.
II Floris Jans (Florreijs Jansen) Staal, geb.; ovl., tr. Peize, 19 november 1719(1)Site Arend Arends, http://home.hccnet.nl/arend.arends/ Lammechien  Boelens, geb.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Floris Staal, volgt III.
III Jan Floris Staal, begraven Peize 18 juni 1778, landbouwer, tr. Aaffien Gerbrands (Garbrands), begraven Peize, 21 maart 1796, dr.v. Garbrand Pieters en Hidske (Hotske, Hidsche) Hillebrands(1)Site Arend Arends, http://home.hccnet.nl/arend.arends/.
Uit dit huwelijk:
 1. Floris Jans Staal, volgt IVa
 2. Garbrand Jans (Staal), volgt IVb.
 3. Lammegien Jans Staal, geb. Peize 2 juli 1769, ovl. Peize 19 februari 1833, tr. Gerard Willems Arkies (Arkis), geb. Peize, 10 januari 1771; ovl. Peize, 13 juli 1842, landbouwer, zn.v. Willem Engbers en Jantien Berends.
 4. Hilbrand Jans Staal, volgt IVc.
IVa Floris Jans Staal, geb. Peize, 6 juli 1760; ovl. Roderwolde (Roden), 15 augustus 1827(2)Ovl.Akte Roden, 16 augustus 1827, no.16., timmerman, tr. Roderwolde, 7 april 1804(3)Dr.A., DTB 128, 7 april 1804, p.34. Jantje (Jannitje bij doop) Geerts (Oosterkamp, Oosterhuis), geb. Yde, 12 januari 1774; ged. Vries, 25 januari 1774(4)Dr.A., DTB 153, 25 januari 1774, p.146.; ovl. Roderwolde (Roden), 3 juli 1842, dr.v. Geert Hinderikus en Roelfien Hindriks.
Uit dit huwelijk:
 1. Aafje Floris Staal, geb. Roden, 28 februari 1805, ovl. Roderwolde (Roden), 13 maart 1829(5)Overl.Akte Roden, 13 maart 1829, no.14., dienstmeid.
 2. Geert Floris Staal, volgt Va.
 3. Jan Floris Staal, volgt Vb.
IVb Garbrand Jans Staal(6)Proces-verbaal van een openbare veiling ten verzoeke van Garbrand Jans Staal c.s. te Foxwolde; uittreksel voor Willem Roelfs van de Holthuizen, Jan Kruims Schuring te Foxwolde en Jan Schuring te Steenbergen als kopers van een huis met hof, een perceel weiland en een perceel bouwland te Foxwolde, 1819, Dr.Arch. Archief familie Holthuis, toeg. 0600 no. 86.(7)Proces-verbaal van een openbare veiling ten verzoeke van de eigenaren van de boerenplaats bewoond door Garbrand Jans Staal te Foxwolde; uittreksel voor Willem Roelfs Holthuis als koper van twee percelen weiland onder Foxwolde genaamd de Voorste en de Achterste Kieldobben, 1819. Dr.Arch. Archief familie Holthuis, toeg. 0600 no. 87., ged. Peize 15 januari 1764; ovl. Peize 12 oktober 1813, tr. (1e) Jantien Eitens, begr. Peize 26 januari 1805, dr.v. Eite Roelofs en Grietien Alberts, en (2e) Eelde, 13 mei 1813 Roelfien Nicolaas (wed. Hindrik Willems Kruims), geb. Roden, 4 mei 1766, ged. Roden, 25 mei 1766; ovl. Peize, 7 december 1836 (als Roelefje Niklaas), dr.v. Nicolaas Jans en Fennechien Harms. (zij hertr. Roelf Lamberts Buning (Bunning))
Uit het 1e huwelijk:
 1. Jan Garbrands Staal, volgt Vc.
IVc Hilbrand (Hillebrand) Jans Staal, ged. Peize 10 april 1774(8)Dr.A., DTB 120, 10 april 1774, p.7., ovl. Peize 27 februari 1827(9)Ovl.Akte Peize, 28 februari 1827, no.3., arbeider, tr. Dina Jans Takens, geb. Haren (Gr.), 10 april 1773; ovl. Peize, 25 december 1850, dr.v. Jannes Takens en N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. Aaffien Hilbrants Staal, ged. Peize, 29 januari 1804; ovl. Peize, 20 december 1813.
 2. Jannes Hilbrands, ged. Peize, 13 oktober 1810; ovl.
Va Geert Floris Staal (bij overl. Geerd), geb. Roderwolde (Roden), 25 mei 1808; ovl. Roderwolde (Roden), 23 januari 1840, timmerman, tr. Roden, 30 januari 1836 Wichgerdina Freriks Bakker, geb. Peize, 17 februari 1811; ovl. Peize, 17 juni 1889, dr.v. Frerik Hindriks Bakker en Lammechien Hindriks Koster.
Uit dit huwelijk:
 1. Floris Staal, volgt VIa.
 2. Lammechien Staal, geb. Roden, 21 september 1838(10)Geb.Akte Roden, 24 september 1838, no. 42.; ovl. Peize, 19 maart 1932, tr. Peize, 25 juli 1863 Bernardus Alders, geb. Peize, 3 oktober 1840; ovl. Peize, 24 september 1888, brievengaarder, zn.v. Jan Koops Alders en Johanna Tietema.
Vb Jan Floris Staal, geb. Roderwolde (Roden), 13 juli 1811; ovl. Bedum, 25 juni 1871(11)Ovl.Akte Bedum, 26 juni 1871, no.87., timmerman, tr. Roden, 15 november 1834 Harmanna Coopman, geb. Roden, 14 september 1812; ovl., dr.v. Emanuel Coopman en Geesjen Jannes Coops.
Uit dit huwelijk:
 1. N.N. Staal, geb. Roden, 23 december 1834; ovl. Roden, 23 december 1834.
 2. Jantje Staal, geb. Roden, 11 mei 1849; ovl., tr. Groningen, 13 april 1879 Siewert Meijer, geb. Groningen, 24 november 1846; ovl., zn.v. Tonnies Meijer en Geesjen Hittes Menaasje.
Vc Jan Garbrands Staal, geb. Peize, 14 juni 1801; ged. Peize, 21 juni 1801, ovl. Peize, 29 oktober 1874, tr. Peize, 18 mei 1833 Jeichien Luinge, ged. Peize, 4 november 1804, ovl. Peize, 2 augustus 1851, dr.v. Jan Luinge en Jeddina Gelmers
Uit dit huwelijk:
 1. Jantien Staal, geb. Peize, 17 februari 1834, ovl. Peize, 11 februari 1922, tr. Peize, 30 januari 1858 Cornelis de Jonge, geb. Smilde, 3 december 1834; ovl. Nietap (Roden), 20 mei 1924, zn.v. Hendrik Woltman de Jonge en Lina Roemer.
 2. Jeddina Staal, geb. Peize, 1 juni 1836, ovl. Peize, 8 april 1837.
 3. Jan Staal, volgt VIb.
 4. Garbrand Staal, volgt VIc.
 5. Roelof Staal, geb. Peize, 16 februari 1844, ovl. Peize, 2 juni 1845.
 6. Roelof Staal, volgt VId.
 7. Geert Staal, geb. Peize, 4 juni 1849; ovl. Peize, 5 mei 1933, tr. Peize, 21 november 1874 Marchien Schuring, geb. Peize, 25 januari 1855; ovl. Peize, 9 april 1923, dochter van Hendrik Schuring en Harmanna Mensing.
VIa Floris Staal, geb. Roderwolde (Roden), 17 maart 1836(12)Geb.Akte Roden, 18 maart 1836, no.14.; emigr. ArgentiniŽ, 1890(13)http://www.xs4all.nl/~twierstr/Argentinie/ba_lijst_1882_1926.htm., ovl., molenaar, tr. 12 januari 1867 Grietien Ebbinge, geb. Peize, 19 oktober 1841; emigr. ArgentiniŽ, 1890; ovl., dr.v. Arend Garminge Ebbinge, broodbakker en Aaltien Warmels (Warmols).
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Staal, geb. Peize, 10 september 1867; emigr. ArgentiniŽ, 1890; ovl.
 2. Aaltien Staal, geb. Peize, 22 november 1868; emigr. ArgentiniŽ, 1890; ovl.
 3. Wigcherdina Staal, geb. Peize, 5 januari 1871; emigr. ArgentiniŽ, 1890, ovl.
 4. Arent Garminge Staal, geb. Peize, 21 juli 1874; ovl. Peize, 22 april 1875.
 5. Annechien (Anneke) Staal, geb. Peize, 5 oktober 1878; emigr. ArgentiniŽ, 1890; ovl.
VIb Jan Staal, geb. Peize 19 september 1838, ovl. Groningen 11 oktober 1920, tr. Peize 23 mei 1868 Jantien Freriks (Freerks), geb. Peize 10 juni 1839; ovl. Peize, 17 juni 1875, dr.v. Jan Harms Freriks en Margaretha Ebbinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Staal, geb. Peize 9 april 1869, ovl. Peize 9 augustus 1869.
 2. Jan Staal, geb. Peize 20 mei 1870; ovl. tr. Roden 21 mei 1897 Anna Odding, geb. Roderwolde 25 september 1877; ovl., dr.v. Tiem Odding en Trientje Elting
 3. Jan Harms Staal, geb. Peize 15 november 1872; ovl., tr. Peize 30 april 1904 Ellegien Gunster, geb. Peize, 4 november 1880; ovl., dr.v. Jan Gunster en Roelfien Stroetinga.
VIc Garbrand Staal, geb. Peize 18 oktober 1840(14)Geb.Akte Peize, 21 oktober 1840, no. 27., ovl. Peize 7 januari 1914, landbouwer, tr. Peize 22 juli 1865 Annegien Ensing, geb. Peize 30 april 1841; ovl. Peize, 17 januari 1926, dochter van Jakop Ensing en Margaretha Gelmers.
Uit dit huwelijk:
 1. N.N. Staal, geb. Peize, 21 augustus 1865; ovl. Peize, 21 augustus 1865.
 2. Jan Staal, geb. Peize, 2 december 1866; ovl. Peize, 12 januari 1948, tr. (1e) Peize 6 mei 1893 Roelfje Schuring, geb. Peize, 6 april 1869; ovl. Peize, 30 mei 1898, dochter van Hendrik Schuring en Harmanna Mensing, en (2e) Peize 3 november 1900 Geertje Luinge, geb. Peize 18 januari 1875; ovl. Peize, 17 mei 1946, dochter van Klaas Luinge en Jantje Ensing.
 3. N.N. Staal, geb. Peize, 10 november 1868; ovl. 10 november 1868.
 4. Jacob Staal, geb. Peize 15 juni 1870, ovl. Peize 12 november 1890.
 5. Jeichien Staal, geb. Peize 17 januari 1872, ovl. Peize 18 januari 1872.
 6. Jannes Staal, geb. Winde (gem. Vries) 28 mei 1877; ovl., tr. Peize 31 mei 1904 Alderdina Zuideveld, geb. Peize, 18 mei 1883; ovl. Peize, 2 mei 1941, dochter van Lambertus Zuideveld en Geertien Zuideveld.
VId Roelof Staal, geb. Peize 6 februari 1846; ovl. Peize, 8 juli 1929, tr. Peize 3 juni 1871 Hinderkien Ensing, geb. Peize 9 oktober 1846; ovl. Peize, 4 februari 1928, dochter van Jannes Ensing en Margien Strating.
Uit dit huwelijk:
 1. Jeichien Staal, geb. Peize 17 oktober 1872, ovl. Peize 15 april 1924, tr. Peize, 12 november 1898 Roelof Nolde, geb. Schottershuizen (Zuidwolde), 14 juni 1863; ovl. Peize, 17 januari 1923, zn.v. Frens  Nolde en Hendrikjen Veeningen.
 2. Jannes Staal, geb. Peize 24 januari 1875, ovl. Peize 5 mei 1875.
 3. Margien Staal, geb. Peize 17 april 1876; ovl. Peize, 21 september 1912, tr. Peize, 2 mei 1903 Willem Luinge, geb. Peize, 6 oktober 1871; ovl. Peize, 11 augustus 1938, zn.v. Geert Luinge en Ameltien Ebbinge.