Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Harmen Geerts, geb. Siddeburen; ovl., tr. Wagenborgen, 26 februari 1708 Peterke Jans, geb. Wagenborgen; ovl., dr.v. 
Uit dit huwelijk:
 1. Geert Harms, ged. Wagenborgen, 2 december 1708; ovl.
 2. Jan Harms, ged. Wagenborgen, 28 augustus 1712; ovl. jong.
 3. Jan Harms, ged. Wagenborgen, 3 februari 1715; ovl.
 4. Roelf (Roelof) Harms, volgt II.
 5. Grietje Harms, ged. Wagenborgen, 17 januari 1723; ovl.
II Roelf (Roelof) Harms, ged. Wagenborgen, 11 juli 1717; ovl., landbouwer, tr. (hc) Oterdum, 16 maart 1747(9)XIIb* 14 nr. 24. Bruidegom: Roelph Harmens. Bruid: Aagtje Cornellis. Getuigen bruidegomszijde:
Geert Harmens - broer, Grietje Harmens - zuster, Tonnijs Jacobs - neef.
Getuigen Bruidszijde: Anje Tiddes - moeder, Claas Lammerts - oom, Wilke Lammerts - oom, Harmen Lammerts - oom, Onne Andries x Ailcke Tiddes -
aangeh. oom en volle moei.
Aagtje Kornelis (Cornelius), geb.; ovl., dr.v. Cornelis Lammerts en Anje Tiddes.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Roelfs Stol, ged. Oterdum, 6 augustus 1747; ovl. jong.
 2. Harm Roelfs Stol, ged. Wagenborgen, 28 september 1749; ovl. jong.
 3. Kornelis Roelfs Stol, volgt IIIa.
 4. Peterke Roelfs Stol, ged. Wagenborgen, 20 oktober 1754; ovl. (tweeling met 3.)
 5. Harmen Roelfs Stol, volgt IIIb.
IIIa Kornelis (Kornellis) Roelfs Stol, ged. Wagenborgen, 20 oktober 1754; ovl., landbouwer, tr. Geertruid Hindriks, geb.; ovl., landbouwster, werkvrouw, dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Hindrik Kornelis Staal, volgt IVa.
 2. Tietje Cornelis Stol, geb. Meedhuizen, 21 augustus 1791; ovl., dienstmeid, tr. Delfzijl, 25 oktober 1816(1)Huw.Akte Delfzijl, 25 oktober 1816, no.52. Jan Hindriks Bult, geb. 25 januari 1778; ovl., arbeider, zn.v. Hindrik Beerends Bult en Grietje Reintjes.
 3. Cornelius Cornelius Stol, volgt IVb.
IIIb Harmen Roelfs Stol, ged. Wagenborgen, 1 januari 1763; ovl. Slochteren, 30 mei 1836(2)Ovl.Akte Slochteren, 30 mei 1836, no.40., broodbakker, tr. Esther Catharina Schenkel, geb.; ovl.
Uit dit huwelijk:
 1. Hindericus Schenkel Stol, volgt IVc.
 2. Roelf Harms Stol, volgt IVd.
 3. Paulus Harms Stol, volgt IVe.
IVa Hindrik Kornelis Staal, geb. Meedhuizen, 14 mei 1786; ovl., landbouwer, tr. Delfzijl, 21 februari 1824(3)Huw.Akte Delfzijl, 21 februari 1824, no.3. Anje Hindriks Doesburg, geb. Meedhuizen, 8 september 1795; ovl., dr.v. Hindrik Hindriks Doesburg, landbouwer en Trijntje Jans, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
 1. Kornelius Staal, volgt V.
 2. Trijntje Staal, geb. Meedhuizen, ca. 1829; ovl., tr. (1e) Delfzijl, 20 mei 1858(4)Huw.Akte Delfzijl, 20 mei 1858, no.14. Jacobus Harmannij, geb. Biessum, ca. 1829; ovl., timmerman, zn.v. Derk Jakobus Harmannij en Martje Doekes van der Wal, tr. (2e) Delfzijl, 8 april 1863(5)Huw.Akte Delfzijl, 8 april 1863, no.9. Harm Lalkens (wednr. Aaltje Harmanni), geb. Uitwierde, ca. 1829; ovl., dagloner, zn.v. Klaas Freerks Lalkens en Geeske Klasens Pluis.
IVb Cornelius Cornelius Stol, geb. Meedhuizen, 16 april 1794; ovl., boerenknecht, tr. Termunten, 6 mei 1826(6)Huw.Akte Termunten, 6 mei 1826, no.5. Haike Harms Boer, geb. Wagenborgen, 2 oktober 1804; ovl., dr.v. Harm Jans Boer, landbouwer en Trijntje Pieters.
Uit dit huwelijk:
 1. .
IVc Hindericus Schenkel Stol, geb. Slochteren, 20 februari 1803; ovl., broodbakker, tr. Groningen, 15 november 1866 Jantien Loman, geb. Stedum, 6 januari 1802; ovl., dr.v. Gerard Diederik Loman, opzichter en Anna Hindriks Miedendorp.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
IVd Roelf Harms Stol, geb. Slochteren, 6 januari 1807; ovl., dagloner, veeschatter, tr. (1e) Slochteren, 29 juni 1834 Fokel (Fookel) Hooites Gnodde, geb. Sappemeer, 24 augustus 1800; ovl., dienstmeid, dr.v. Hooite Foekes Gnodde, schipper en Aaltje Abrahams, tr. (2e) Middelstum, 23 mei 1851 Anna Annas van Leeuwen, geb. Ten Boer, ca. 1814; ovl., dienstmeid, dr.v. Annas van Leeuwen, dagloner en Antje Jacobs Vos, daglonerse.
Uit dit huwelijk:
 1. .
IVe Paulus Harms Stol, geb. Slochteren, ca. 1809; ovl., veldwachter, tr. Slochteren, 29 mei 1841 Eefke Roelfs Lukjen, geb. Veendam, ca. 1809; ovl., dienstmeid, dr.v. Roelf Pieters Lukjen, schipper en Annigjen Pieters Haakschop.
Uit dit huwelijk:
 1. .
V Kornelius Staal, geb. Meedhuizen, ca. 1826; ovl. Siddeburen, 13 januari 1908(7)Ovl.Akte Slochteren, 14 januari 1908, no.12., landbouwer, tr. Slochteren, 15 mei 1869(8)Huw.Akte Slochteren, 15 mei 1869, no.25. Geertruid Lenting, geb. Siddeburen, ca. 1845; ovl., dienstmeid, dr.v. Jakob Meertens Lenting en Trijntje Hendriks de Vries.
Uit dit huwelijk:
 1. .