Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I N. Stael, ged.; ovl., tr. N.N., geb.; ovl., dr.v. 
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
 1. Johan Stael, volgt IIa.
 2. Willem Stael, volgt IIb.
 3. Harmannus Stael, ged.; ovl.
IIa Johan Stael, ged.; ovl. Utrecht, voor 2 augustus 1730, kaatsmeester, tr. voor 1690 Anna Maria Riviere, ged.; ovl., dr.v. Matthieu Riviere en Maria Willems van Alcken.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
 1. Willem Staal, ged.; ovl.
 2. Maria Staal, ged.; ovl.
 3. Theodora Stael, ged.; ovl., geestelijke dochter.
 4. Theodorus Staal, ged.; ovl.
IIb Willem Stael (Wilhelmus Staal), geb. van Utrecht, ca. 1675; ovl., koopman, korenkoper, tr. Leiden (schepenen), 19 juli 1704 Elisabeth van Duren (Dueren), geb.; ovl., dr.v. 
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Theodorus Stael, ged. (Oud-Kath.), 28 november 1705; ovl.
 2. Joanna Staal, ged. (Oud-Kath.) Leiden, 11 februari 1708; ovl.
 3. Evert (Everardus) Staal, volgt IIIa.
 4. Hendrik Stael, volgt IIIb.
 5. Theresia Stael, ged. (Oud-Kath.) Leiden, 4 maart 1714; ovl.
 6. Adriana Staal, ged.; ovl., tr. Joseph van Strijdonck, ged.; ovl., medicus, zn.v.
 7. Alida Stael, ged. (Oud-Kath.) Leiden, 29 januari 1719; ovl.
IIIa Evert (Everardus) Staal, ged. (Oud-Kath.) Leiden, 25 februari 1710 (get. Machtilda Stael); ovl., kousenwever, tr. Leiden (schepenen), 21 mei 1735 Johanna Teemers, ged. Leiden; ovl., dr.v. 
Uit dit huwelijk:
 1. .
IIIb Hendrik (Henricus) Stael, ged. (Oud-Kath.) Leiden, 1 maart 1712; ovl. na 1759, koopman, tr. Leiden (schepenen), 7 mei 1740 Anna Maria van den Silver, ged.; ovl., dr.v. 
Uit dit huwelijk:
 1. Laurens Stael, ged. (Oud-Kath.) Leiden, 17 januari 1743; ovl. jong.
 2. Laurens Stael, ged. (Oud-Kath.) Leiden, 28 mei 1746; ovl.
 3. Elizabeth Stael, ged. (Oud-Kath.) Leiden, 14 juli 1748; ovl.
 4. Willem Stael, volgt IV.
IV Willem Staal, ged. (RK) Leiden; ovl., tr. Leiden (schepenen), 4 oktober 1766 Anna Maria Roos, ged.; overl., dr.v. 
Uit dit huwelijk:
 1. .