Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Harm Harms (Staal), afkomstig bij huwelijk van Lathen (D); ovl. Jipsinghuizen (Vlagtwedde), 1725, tr. Vlagtwedde, 1 mei 1707 Swaencke Engels Huisingh, geb. ca. 1680; ovl. na 7 oktober 1740, dr.v. Engelcke Geerts Huisingh en Wubbe Hisckes Weerdingh.
Uit dit huwelijk:
 1. Geescke Harms Staal, ged. Vlagtwedde, 2 september 1707; ovl.
 2. Engel Harms Staal, volgt IIa.
 3. Harm Harms Staal, volgt IIb.
 4. Wupcke Harms Staal, ged. Vlagtwedde, 14 mei 1713; ovl.
 5. Harmcke (Harmtien) Harms Staal, ged. Vlagtwedde, 25 oktober 1716; ovl. na 1754, tr. (huw.contr.) Vlagtwedde, 1 mei 1751 Else Jans, ged. Vlagtwedde, 22 juli 1708; ovl., zn.v.
 6. Harm Harms Staal, geb. Jipsinghuizen, ged. Vlagtwedde (posthuum), 9 december 1725; ovl.
                                          Staak A                                             
IIa Engel Harms Staal, geb. Jipsinghuizen (Vlagtwedde), ged. Vlagtwedde, 9 juni 1709; ovl. Laude (Sellingen), 1754-1757, keuter, tr. Sellingen, 9 oktober 1740 (h.c. Sellingen, 7 oktober 1740) Trientien Adolphs Molanus, ged.; ovl., dr.v. Adolph Willems Molanus en Wendelke Geerts.
Uit dit huwelijk:
 1. Wendel (Wendelke) Engels Staal, geb. Ter Wisch, ged. Sellingen, 23 juli 1741(4)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.4v.; ovl. Ter Wisch, 27 december 1819 tr. Hindrik Harms Staal (IIIb).
 2. Swaantien Engels Staal, ged. Sellingen, 28 april 1743(5)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.5.; ovl. jong.
 3. Harmke Engels Staal, ged. Sellingen, 23 januari 1746(7)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.6.; ovl. na 1786, tr. (1e) Blijham, 21 april 1771 Jan Nannes, tr. (2e) Sellingen, 3 mei 1777 Jan Eijlerts Twiest, tr. (3e) Sellingen, 9 april 1786 Geert Derks Wever/Meijer.
 4. Swaantien Engels Staal, ged. Sellingen, 26 januari 1749(8)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.7.; ovl., tr. Sellingen, 3 april 1780 Albert Derks Meijer, geb.; ovl., zn.v.
 5. Adolph Engels Staal, volgt IIIa.
 6. Harm Engels Staal, volgt IIIb.
IIIa Adolf (Adolph) Engels (Staal), ged. Sellingen, 27 juni 1751(9)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.7v.; ovl., tr. Westerlee, 20 april 1788 Hillegien Harms, ged.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Harm Adolfs, ged. Midwolda, 18 januari 1789; ovl. 
 2. Engel Adolfs, ged. Midwolda, 10 april 1791; ovl.
 3. Willem Adolfs Engels/Bos, ged. Westerlee, 22 december 1793; ovl. Midwolda, 5 januari 1839, boerenknecht, dagloner, tr. Nieuwolda, 15 augustus 1818 Geesjen Scheepel, geb.; ovl., dr.v. Jan Scheepel, arbeider en Trijntje Sijdses.
 4. Hindrik Adolfs Bos, geb. Westerlee, 6 december 1795; ged. Westerlee, 3 januari 1796; ovl., schoenmaker, tr. Meeden, 17 april 1825 Jantje Eppes Detmers, geb. Zuidbroek, 19 april 1805; ovl., dr.v. Eppo Sijbolts Detmers, landgebruiker en Geeske Jans, landgebruikerse. 
 5. Zwaantje Adolfs, ged. Westerlee, 21 april 1799; ovl.
IIIb Harm Engels Staal, ged. Sellingen, 24 februari 1754(10)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.8v.; ovl., tr. Sellingen, 19 april 1787 Geesje Jans van der Scheer, ged.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Marieke Harms, ged. Sellingen, 24 juni 1787; ovl. jong.
 2. Marieke (Marijke) Harms Staal, ged. Sellingen, 21 mei 1789; ovl.
 3. Engel Harms Staal, ged. Sellingen, 22 april 1792(12)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.18v.; ovl. Bourtange, 5 maart 1812(16)Ovl.Akte Bourtange, 6 maart 1812, no.7., landbouwer.
 4. Jan Harms Staal, ged. Sellingen, 1 januari 1796(13)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.20.; ovl. Bourtange, 3 maart 1812(17)Ovl.Akte Bourtange, 4 maart 1812, no.6..
                                          Staak B                                             
IIb Harm Harms Staal, geb. Jipsinghuizen (Vlagtwedde), ca. 1711; ovl. Laude (Sellingen), na 1767, keuter, tr. (1e) Elske Berents Scheper/Nieuwenkamp, ged.; ovl., dr.v. Berent Hindriks Scheper en N.N., tr. (2e, h.c.) Annegien Jans, (h.c. niet voltooid wegens overlijden van de bruid), ged.; ovl., dr.v., tr. (3e, h.c.) Sellingen, 25 februari 1757 Trientien Adolphs Molanus, zie IIa.
Uit 1e huwelijk:
 1. Berend Harms (Staal), ged. Sellingen, 17 januari 1734(1)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.2v.; ovl.
 2. Harm Harms Staal, volgt IIIc.
 3. Hendrik Harms Staal, volgt IIId.
 4. Lucke Harms Staal, ged. Sellingen, 6 maart 1744(6)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.5.; ovl.
Uit 2e huwelijk:
 1. Elze Harms Staal, volgt IIIe.
                                          Staak BA                                           
IIIc Harm Harms Staal, ged. Sellingen, 3 november 1737(2)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.3v.; ovl., tr. Beerta, 28 april 1765 Grietje JurriŽns, ged.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. (mogelijk) Hendrikien Harms Staal, ged. Erm (Drenthe), 29 september 1765; ovl.
 2. Elsijn Harms Staal, ged. Beerta, 18 mei 1766; ovl.
 3. Elisabeth Harms Staal, ged. Beerta, 19 februari 1769; ovl.
 4. Harmke Harms Staal, ged. Beerta, 10 november 1771; ovl.
 5. Jurjen Harms Staal, volgt IVa.
 6. Berent Harms Staal, ged. Beerta, 23 februari 1777; ovl.
IIId Hindrik Harms Staal, geb. Laude, ged. Sellingen, 18 september 1740(3)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.4v.; begr. Sellingen, 21 mei 1805, keuter, tr. Sellingen, 6 mei 1764 Wendel Engels Staal (dr.v. IIa).
Uit dit huwelijk:
 1. Elske Hindriks Staal, ged. Sellingen, 21 juli 1765; ovl., tr. Sellingen, 28 juni 1795 Hindrik Jurjens Staal.
 2. Trijntje Hindriks Staal, ged. Sellingen, 21 juli 1765; ovl.
 3. Engeltijn Hindriks Staal, ged. Sellingen, 1 oktober 1769; ovl.
 4. Harmina Hindriks Staal, geb. Ter Wisch; ged. Ter Apel, 10 oktober 1773(14)Doopboek Ter Apel, 1679-1811, fol.57.; ged. Sellingen, 31 oktober 1773(15)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.14.; ovl. tr. Bourtange, 10 mei 1823 Eildert Jans Lammerts, geb. Wymeer (D), 17 september 1773; ovl., arbeider.
IVa Jurjen (Jurren) Harms Staal, ged. Beerta, 18 september 1774; ovl. Termunten, 6 december 1825(20)Ovl.Akte Termunten, 7 december 1825, no.36., arbeider, tr. Termunten?,  Antje Freerks Outlapper (Houtlapper), geb. Termunten, 5 november 1785; ovl. Termunten, 25 juli 1854(21)Ovl.Akte Termunten, 25 juli 1854, no.32., dr.v. Freerk Cornelis Outlapper en Hilje Franssen. (Zij hertr. Jurrien Fokkes Wezel).
Uit dit huwelijk:
 1. Freerk Jurjens Staal, volgt Va.
 2. Harm Jurjens Staal, volgt Vb.
 3. Frans Jurjens Staal, geb. ca. 1814; ovl. Termunten, 19 augustus 1821(18)Ovl.Akte Termunten, 22 augustus 1821, no.20..
 4. Beerent Staal, volgt Vc.
 5. Frans Jurjens Staal, volgt Vd.
Va Freerk Jurjens Staal, geb. Termunten, ca. 1807; ovl. Termunten, 28 januari 1849(38)Ovl.Akte Termunten, 31 januari 1849, no.7., marskramer, winkelier, tr. Termunten, 2 mei 1846(36)Huw.Akte Termunten, 2 mei 1846, no.7. Grietje Jans Redeker, geb. Termunten, ca. 1817; ovl. Termunten, 17 maart 1892(34)Ovl.Akte Termunten, 18 maart 1892, no.17., naaister, dr.v. Jan Berends Redeker en Hindertje Alberts Reinders.
Uit dit huwelijk:
 1. .
Vb Harm Jurjens Staal, geb. Termunten, 8 april 1810; ovl., boerenknecht, arbeider, tr. Nieuwolda, 8 april 1830 Martjen Willems Meijer, geb. Scheemda, 5 mei 1804; ovl. Termunten, 23 april 1858(28)Ovl.Akte Termunten, 24 april 1858, no.46., dienstmeid, arbeidster, dr.v. Willem Hindriks Meijer, arbeider en Aafke Gerrits.
Uit dit huwelijk:
 1. Jurjen Harms Staal, geb. Nieuwolda, 17 mei 1830; ovl. Oostwolderhamrik (Nieuwolda), 4 maart 1835(24)Ovl.Akte Nieuwolda, 6 maart 1835, no.10.
 2. Willem Staal, volgt VIa.
 3. Antje Staal, geb. Nieuwolda, ca. 1835; ovl., dienstmeid, tr. Noordbroek, 3 september 1864(31)Huw.Akte Noordbroek, 3 september 1864, no.16. Geert Werkman, geb. Noordbroek, ca. 1839; ovl., boerenknecht, zn.v. Klaas Jans Werkman en Anneke Geerts Groeneveld.
 4. Aaffien Harms Staal, geb. Oostwolderhamrik (Nieuwolda), augustus 1838; ovl. Oostwolderhamrik (Nieuwolda), 21 september 1838(25)Ovl.Akte Nieuwolda, 22 september 1838, no.22..
 5. Jurrien Staal, geb. Termunten, ca. 1841; ovl. Termunten, 23 juni 1861(29)Ovl.Akte Termunten, 26 juni 1861, no.32., schoenmaker.
 6. Freerk Staal, volgt VIb.
 7. Aaffien Staal, geb. Termunten, 4 juli 1847; ovl. Termunten, 13 juli 1847(26)Ovl.Akte Termunten, 14 juli 1847, no.40..
 8. Hindrik Staal, geb. Termunten, 10 december 1848; ovl. Termunten, 24 december 1848(27)Ovl.Akte Termunten, 27 december 1848, no.97..
 9. Berend Staal, volgt VIc.
Vc Berend (Beerent) Staal, geb. Termunten, ca. 1820; ovl. Termunten, 1 februari 1888(35)Ovl.Akte Termunten, 3 februari 1888, no.7., kramer, arbeider, tr. Termunten, 17 mei 1851(37)Huw.Akte Termunten, 17 mei 1851, no.10. Grietje Jans Redeker, zie Va.
Uit dit huwelijk:
 1. .
Vd Frans Jurriens Staal, geb. Termunten, ca. 1823; ovl. Termunten, 11 april 1882(39)Ovl.Akte Termunten, 12 april 1882, no.25., schoenmakersknecht, schoenmaker, arbeider, tr. Midwolda, 9 mei 1856 Anchien (Annechien) Kuiper, geb. Midwolda, ca. 1820; ovl. Termunten, 19 augustus 1876(40)Ovl.Akte Termunten, 21 augustus 1876, no.60., dr.v. Roelf Hiltjes Kuiper en Geessien Konraads.
Uit dit huwelijk:
 1. Jurjen Staal, geb. Termunten, ca. 1857; ovl. Woldendorp (Termunten), 17 december 1899(41)Ovl.Akte Termunten, 18 december 1899, no.80..
 2. Geessien Staal, geb. Termunten, augustus 1858; ovl. Termunten, 29 september 1858(42)Ovl.Akte Termunten, 30 september 1858, no.95..
VIa Willem Staal, geb. Nieuwolda, ca. 1833; ovl. Nieuw Scheemda, 1 augustus 1875, arbeider, tr. Nieuwolda, 23 augustus 1862(30)Huw.Akte Nieuwolda, 23 augustus 1862, no.11. Sieke Buurma (wed. Aiko Kamphuis), geb. Nieuw Scheemda (Scheemda), ca. 1837; ovl. 't Waar (Scheemda), 12 augustus 1919, winkeliersche, arbeidster, baker, winkeliersche, dr.v. Doewe Ebbes Buurma en Hillechien Tjades Smid, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
 1. Douwe Willem Staal, volgt VIIa.
 2. Martje Staal, geb. Nieuwolda, ca. 1864; ovl. Nieuwolda, 28 augustus 1865. 
 3. Martje Staal, geb. Nieuwolda, ca. 1866; ovl., dienstmeid, tr. Nieuwolda, 25 maart 1893 Berend Visscher, geb. Oterdum (Delfzijl), ca. 1869; ovl., timmerman, zn.v. Harm Visscher, dagloner en Geessien Buurma.
 4. Anje Staal, geb. Nieuwolda, ca. 1869; ovl., tr. Scheemda, 20 maart 1913 Sipke Stend (wednr. Egberta Stegink), geb. Warns (Hemelumer Oldeferd), ca. 1860; ovl., schoenmaker, zn.v. Jelle Sipkes Stend en His Haimes de Vries.
 5. Harm Jurjen Staal, geb. Nieuw Scheemda, 17 oktober 1870; ovl. Nieuw Scheemda, 21 oktober 1870.
 6. Harmina Staal, geb. Nieuw Scheemda, ca. 1871; ovl., tr. Beerta, 13 november 1897 Evert Geuko Boog, geb. Beerta, ca. 1866; ovl., schoenmaker, zn.v. Geuko Boog, dagloner en Antje Bruins.
 7. Harm Jurrien Staal, volgt VIIb.
VIb Freerk Staal, geb. Wagenborgen (Termunten), ca. 1842; ovl., arbeider, tr. Nieuwolda, 17 juni 1871(32)Huw.Akte Nieuwolda, 23 augustus 1862, no.11. Jaaptje Homan, geb. Hellum (Slochteren), ca. 1845; ovl., boerenmeid, dr.v. Jurjen Egberts Homan en Frouwke Pieters Sijtsema, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
 1. .
VIc Berend Staal, geb. Termunten, ca. 1852; ovl., boerenknecht, tr. Scheemda, 11 mei 1882(33)Huw.Akte Scheemda, 11 mei 1882, no.10. Antje Fokkens, geb. Schildwolde (Slochteren), ca. 1857; ovl., dienstmeid, dr.v. Jurrien Heines Fokkens, arbeider en Trijntje Jakobs Kuper, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
 1. .
VIIa Douwe Willem Staal, geb. Nieuwolda, ca. 1862; ovl. Wedde, 25 maart 1942, arbeider, tr. Scheemda, 9 juni 1887(34)Huw.Akte Scheemda, 9 juni 1887, no.16. Maria Hateboer, geb. Eexta (Scheemda), ca. 1866; ovl., dr.v. Arend Hateboer, arbeider en Bena van der Schuur, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
 1. .
VIIb Harm Jurrien Staal, geb. Nieuw Scheemda, ca. 1875; ovl. Wagenborgen, 4 januari 1952, kleermaker, tr. Scheemda, 24 maart 1898 Geilje Timmer, geb. Wagenborgen (Termunten), ca. 1872; ovl., dr.v. Jan Timmer en Geessien Edeler.
Uit dit huwelijk:
 1. .
                                          Staak BB                                           
IIIe Elze Harms Staal, ged. Sellingen, 31 december 1758(11)Doopboek Sellingen, 1731-1811, fol.10.; ovl. Ter Wisch, 5 maart 1833, landbouwer, tr. Sellingen, 11 maart 1785 Wendelke (Wendelijke) Willems (Wilms), ged. Onstwedde, ca. 1762; begr. Sellingen, 12 februari 1800, dr.v. Willem Jans (Niemeijer) en Fenne Berents Oolders.
Uit dit huwelijk:
 1. Harm Elzes Staal, geb. Sellingen (Gr.), 14 oktober 1786; ged. Sellingen, 22 oktober 1786; ovl. Zandberg (Odoorn), 18 oktober 1846, landbouwer.
  NB: In ovl. akte geboorteplaats als Zelfinge.
 2. Fennechijn Elzes Staal, ged. Sellingen, 27 januari 1788; ovl.
 3. Willem Elzes Staal, volgt IVb.
 4. Trijntje Elzes Staal, ged. Sellingen, 6 oktober 1793; ovl., tr. Vlagtwedde, 1 mei 1835 Harm Wubbes Veldhuis, ged. 26 juli 1801; ovl. boerenknecht.
 5. Jan Elzes Staal, ged. Sellingen, 20 juli 1796; ovl.
IVb Willem Elzes Staal, geb. Sellingen, 10 april 1791; ovl., arbeider, landbouwer, tr. Vlagtwedde, 4 april 1826(23)Huw.Akte Vlagtwedde, 4 april 1826, no.1. Aalke Friederichs (Freerks) Vlaggenberg (Nieks), geb. Vlagtwedde, 26 december 1796; ovl., dienstmaagd, dr.v. Friederich Hendriks Vlaggenberg en Jantijn Hindriks Vlaggenberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Elze Staal, volgt Ve. 
Ve Elze Staal, geb. Laude (Vlagtwedde); ovl., tr. Vlagtwedde, 27 oktober 1862(19)Huw.Akte Vlagtwedde, 27 oktober 1862, no.15. Lientje (Leentge) Luitjes, geb. Ter Apel; ovl., dr.v. Luite Harms Luitjes en Jantien Adolfs.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Staal, geb. Vlagtwedde, ca. 1863; ovl., landbouwer, tr. Vlagtwedde, 7 december 1882(20)Huw.Akte Vlagtwedde, 7 december 1882, no.22. Aaltje Smid, geb. Vlagtwedde, 1855; ovl., dienstmeid, dr.v. Albert Geerts Smid, landbouwer en Wupke Adolfs Kuiper, landbouwersche.