Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Jacob Harms, ged.; ovl., tr. Antie Jans, ged.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Harm Jacobs, volgt II
II Harm Jacobs(1)Eika Kuiper, pers.comm. 27 februari 2006., ged. Niekerk, 19 oktober 1721; ovl., tr. Niekerk, 25 oktober 1747 Trijntje Gales, ged.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Gale Harms (Staal), volgt III. 
 2. Antje Harms, ged. Niekerk, 10 mei 1750; ovl.
 3. Baiske Harms, ged. Niekerk, 3 november 1752; ovl.
 4. Jacob Harms, ged. Niekerk, 21 september 1755; ovl.
III Gale Harms (Staal)(1)Eika Kuiper, pers.comm. 27 februari 2006.(2)
Gr.A. Toegang 735 inv.nr.9 d.d. 12 augustus 1802
Oldekerk - Staat en inventaris overgegeven door Janna Jans weduwe van Gale Harms van de akte van zodane goederen alle zodane goederen als dezelve met wijlen haar Eheman genoemd te Niekerk heeft bezeten.
, ged. Niekerk, 17 januari 1748; ovl. Oldekerk, 22 februari 1800, tr. (1e) Niekerk, 27 augustus 1769 Eenje Jans, ged. Niekerk, 3 augustus 1748; ovl. Oldekerk, 22 oktober 1784, dr.v. Jan Korneles en Aafke Goukes., tr. (2e) Niekerk, 28 oktober 1787 Janna Jans, geb.; ovl., dr.v.
Uit het 1e huwelijk:
 1. Aafke Gales Staal, ged. Niekerk, 14 januari 1770; ovl. Grootegast, 16 januari 1813, tr. (1e) 15 april 1798 Wiebe Willems Hazenberg, ged. Grootegast; ovl. voor 1810, zn.v., tr. (2e) Grootegast, 14 oktober 1810 Bralt Pieters Hovinga, ged. Grootegast, 3 december 1786; ovl. Grootegast, 19 augustus 1859, schoenmaker, zn.v. Pieter Willems en Marijke Geerts. 
 2. Harm Gales, volgt IV.
 3. Jan Gales, ged. Niekerk, 20 maart 1774; ovl. jong.
 4. Gauke Gales, ged. Niekerk, 19 februari 1777; ovl.
 5. Trijntje Gales, ged. Niekerk, 28 maart 1779; ovl. jong.
 6. Geertje Gales Staal, ged. Niekerk, 20 maart 1784; ovl. na 1855, tr. Marum, 29 mei 1814 Klaas Alberts Gorter, geb. Doezum; ged. Grootegast, 13 mei 1764; ovl. Donkerbroek, 19 februari 1845, zn.v. Abert Klasen en Aaltjen Hansens.
Uit het 2e huwelijk:
 1. Jan Gales, ged. Niekerk, 7 september 1788; ovl. jong.
 2. Grietje Gales, ged. Niekerk, 5 juni 1791; ovl.
 3. Trijntje Gales Staal, ged. Niekerk, 11 november 1792; ovl. Noordhorn, 26 maart 1874, dienstmaagd, tr. Zuidhorn, 24 februari 1820 Fokke Hendriks Dijkstra, ged. Grijpskerk, 25 mei 1786; ovl. Noordhorn, 7 november 1847, schipper, zn.v. Hindrik Dates en Grietje Fokkes.
 4. Jan Gales, ged. Niekerk, 26 oktober 1794; ovl.
 5. Antje Gales, ged. Niekerk, 8 maart 1798; ovl.
IV Harm Gales Staal, ged. Niekerk, 12 april 1772; ovl. Tolbert, 17 december 1852, timmerman, landbouwer, tr. Zuidhorn, 9 februari 1794 Antje Sjoerds/Sieuwerts Dijkenga/Dijkstra, geb. Garnwerd, 5 juni 1775; ovl. Oldehove, 5 januari 1859, landbouwster, dr.v. Sjoert Hillebrants Dijkinga en Jantje Jans.
Uit dit huwelijk:
 1. Eense/Enje Harms Staal, geb. Garnwerd, 1 maart 1795; ovl. Veenhuizen (Norg), 2 september 1862, koloniste. Afkomstig van Garnwerd (Groningen), tr. Leek, 30 september 1832 Jan Jans Hofstee, geb. Eelde, ca. 1795; ovl., zn.v. Jan Hofstee en Jantjen Hendriks Hulsebosch.
 2. Jantje Harms Staal, geb. Feerwerd, 13 mei 1800; ovl., tr. Ezinge, 15 juni 1820(3)Huw.Akte Ezinge, 15 juni 1820, no.3. Wessel Keimpes Schuitema, geb. Leek, 18 juni 1796; ovl., schipper, zn.v. Keimpe Sjoerts Schuitema, koopman en Jantje Wessels, koopmansvrouw.
 3. Gale Harms Staal, volgt Va.
 4. Sjoerd (Scoerd) Harms Staal, geb. ca. 1807; ovl. Feerwerd, 11 november 1812(4)Ovl.Akte Ezinge, 11 november 1812, no.18..
 5. Jan Harms Staal, volgt Vb.
 6. Aafke Harms Staal, geb. Feerwerd, ca. 1814; ovl. Oldekerk, 16 juni 1836.
 7. Aalke Harmensen Staal, geb. Feerwerd, ca. 1816; ovl.
Va Gale Harms Staal, geb. Feerwerd, 17 maart 1803; ovl. Oldekerk, 20 maart 1837(5)Ovl.Akte Oldekerk, 21 maart 1837, no.3., timmermansknecht, arbeider, winkelier, tr. Ezinge, 25 mei 1826(6)Huw.Akte Ezinge, 25 mei 1826, no.8. Auktje Feddes Vlietstra (Vliedstra), geb. Visvliet (Grijpskerk), 16 juli 1797; ovl. Oldekerk, 24 december 1833(7)Ovl.Akte Oldekerk, 27 december 1833, no.20., dienstmeid, arbeidster, dr.v. Fedde Joukes (Jans) Vlietstra, schipper, en Anna Jans, schippersche.
Uit dit huwelijk:
 1. Harm Gales Staal, geb. Feerwerd, ca. 1828; ovl. Niehove (Oldehove), 4 november 1849, bakkersknecht.
 2. Fedde Staal, volgt VIa.
 3. Antje Gales Staal, geb. Niekerk (Oldekerk), 21 maart 1832(8)Geb.Akte Oldekerk, 22 maart 1832, no.6b.; ovl. Oldekerk, 5 oktober 1834(9)Ovl.Akte Oldekerk, 6 oktober 1834, no.11..
Vb Jan Harms Staal, geb. Feerwerd, ca. 1810; ovl. Oldehove, 4 januari 1861, bakkersknecht, broodbakker, koopman, tr. Grootegast, 11 december 1834 Trijntje Willems Helenius, geb. Warfhuizen, 4 juli 1802; ovl. Clam Union Township, Michigan, USA, 31 oktober 1880, naaister, broodbakkersche, dr.v. Willem Mechiels Helenius, schoenmaker en Martje (Anje?) Jans.
Uit dit huwelijk:
 1. Anje (Antje) Jans Staal, geb. Niehove, 15 december 1835; ovl., tr. Leens, 16 november 1863 Jurrien Konink (Koning), geb. Middelstum, ca. 1818; ovl., zn.v. Theodoricus Heines Konink en Geertje JurriŽns Jensema.
 2. Aafke Jans Staal, geb. Niehove, 28 februari 1837; ovl. Vogel Center Cemetary, Michigan, USA, naaister, tr. Oldehove, 6 mei 1864 Romke van der Heide, geb. Oldehove, ca. 1838; ovl., timmerman, zn.v. Romke van der Heide en Grietje Pieters Kort.
 3. Anje Staal, geb. Niehove, 21 mei 1839; ovl. (? zie Vb.1.).
 4. Willem Jans Staal, geb. Niehove, 1 mei 1843; ovl. Niehove, 10 september 1843.
 5. Willem (William) Jans Staal, volgt VIb.
VIa Fedde Staal, geb. Niekerk (Oldekerk), 21 maart 1832(10)Geb.Akte Oldekerk, 22 maart 1832, no.6a.; ovl. Hoogkerk, 21 april 1885(11)Ovl.Akte Hoogkerk, 23 april 1885, no.5., arbeider, tr. Aduard, 10 mei 1860(12)Huw.Akte Aduard, 10 mei 1860, no.3. Trijntje Bodde, geb. Lagemeeden (Aduard), ca. 1835; ovl., dr.v. Pieter Iewes Bodde, arbeider, en Antje Hendriks Koning, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Staal, geb. Matsloot (Roden), 4 januari 1865; ovl.
 2. Galina Staal, geb. Hoogkerk, ca. 1870; ovl., tr. Aduard, 16 mei 1888 Leulf Noordhof, geb. Zuidhorn, ca. 1873; ovl., dr.v. Douwe Noordhof en Catharina Kremer.
VIb Willem (William) Jans Staal, geb. Oldehove, 22 maart 1845; ovl. Kalamazoo, Michigan, USA., 2 maart 1927, tr. Michigan, USA, 26 juli 1868 Anniggi Karsten, geb. New Groningen, Ottawa, Michigan, USA, 2 september 1849; ovl. Zeeland, Ottawa, Michigan, USA, 12 juli 1911, dr.v. Pieter Harmens Karsten en Elisabeth Willems Dam.
Uit dit huwelijk:
 1. John William Staal, geb. Zeeland, Ottawa, Michigan, USA, 7 maart 1877; ovl. Michigan, USA, 26 januari 1949, tr. Grietje (Maggie) de Jonge, geb.; ovl., dr.v.