Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Arend Geerts(1)Groninger Kwartierstatenboek I. kw.st. 120., ged. Eppenhuizen, juni 1734; ovl. Oldenzijl, 28 juni 1782, landbouwer op de Korenaar te Oldenzijl, tr. Eppenhuizen, 19 mei 1765 Jeigien (Feike, Jeike) Hindriks Staal.
Uit dit huwelijk:
  1. Trijnje, ged. Oldenzijl, 14 december 1766, ovl. jong.(2)pers.communicatie Johan Waterborg.
  2. Hendrik, ged. Oldenzijl, 13 november 1768, ovl. jong.(2)pers.communicatie Johan Waterborg.
  3. Trijnje, ged. Oldenzijl, 5 augustus 1770, ovl. jong.(2)pers.communicatie Johan Waterborg.
  4. Anje, ged. Oldenzijl, 24 november 1771, ovl. Oldenzijl, 20 juni 1795.(2)pers.communicatie Johan Waterborg.
  5. Trijnje, ged. Oldenzijl, 8 juni 1777; ovl.(2)pers.communicatie Johan Waterborg.
  6. Hendrik Arends Staal, volgt II.
II Hindrik Arends Staal(1)Groninger Kwartierstatenboek I. kw.st. 120., ged. Oldenzijl (Uithuizermeeden), 27 maart 1780; lidmaat Eppenhuizen (belijdenis), 25 juni 1806; ovl. Startenhuizen, 29 mei 1825, landbouwer op Hoogeboom te Eppenhuizen, tr. (1e) Eilke Wibbens; geb.; lidmaat Eppenhuizen (belijdenis), 25 juni 1806; ovl. Eppenhuizen, 17 maart 1815(4)http://www.menneglas.nl/ledematen/Eppenhuizen.htm., dr.v., tr. (2e) Kantens, 12 september 1816 Trijntje Reinders Elema(1)Groninger Kwartierstatenboek I. kw.st. 120., geb. Startenhuizen, ged. Garsthuizen, 11 mei 1792; ovl. Startenhuizen, 12 juni 1851, landbouwersche, dr.v. Reinder Elema, landbouwer en Geeske Luies Huizinga.
Uit het 1e huwelijk:
  1. Harmannus Wibbens Staal, volgt III.
Uit het 2e huwelijk:
  1. Gezina Hindriks Staal(1)Groninger Kwartierstatenboek I. kw.st. 120., geb. Eppenhuizen, 10 juni 1818; ovl. Huizinge, 2 juni 1880, tr. Kantens, 30 april 1842(6)Huw.Akte Kantens, 30 april 1842, no.4. Lambertus Jans Hofman(1)Groninger Kwartierstatenboek I. kw.st. 120., geb. Loppersum, 4 juni 1819; ovl. Huizinge, 6 mei 1890, zn.v. Jan Aljes Hofman, landbouwer en Jetje Jans Nienhuis, landbouwersche.
  2. Anna Hendriks Staal, geb. Startenhuizen, ca. 1821; ovl., tr. Kantens, 8 april 1843(8)Huw.Akte Kantens, 8 april 1843, no.2. Hugo Hermannus Bosch, geb. Winsum, ca. 1820; ovl., landbouwer, zn.v. Harmannus Hugo's Bosch, landbouwer, en Teuntje Hendriks Polman.
III Harmannus Wibbens Staal(2)pers.communicatie Johan Waterborg., ged. Eppenhuizen, 1806; ovl. Uithuizen, 25 augustus 1842(6)Ovl.Akte Uithuizen, 27 augustus 1842, no.36., landbouwer, tr. Uithuizen, 15 maart 1839(7)Huw.Akte Uithuizen, 15 maart 1839, no.5. Anna Harms Borg (wed. Harm Eppes van Wijk), geb. Usquert, ca. 1808; ovl. Uithuizen, 15 februari 1841(8)Ovl.Akte Uithuizen, 17 februari 1841, no.10., landbouwersche, dr.v. Harm Uges Borg en Elizabeth Hiepkes Boerema.
Uit dit huwelijk:
  1. .