Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Foppe Gerrits (Gerryts) Staal, geb. ca. 1765 (in 1812 47 jaar volgens het register van manspersonen tussen de 20 en 60 jaar) echter bij overlijden in 1853 85 jaar oud; ovl. Leeuwarderadeel, 25 juni 1853, mr.molenaar, municipale raad Huizum (1812), otr. Leeuwarden, 10 april 1795; tr. Leeuwarden (Westerkerk), 3 mei 1795(1)Tresoar, DTB 1001, 1793-1798. Aukje Harmens, ged. Leeuwarden; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
  1. Gerrit Foppes Staal, volgt II.
  2. Antje Foppes Staal, geb. Leeuwarden, 25 augustus 1798; ged. Leeuwarden, 14 september 1798; ovl. Leeuwarderadeel, 21 maart 1864(4)Ovl.Akte Leeuwarderadeel, 21 maart 1864, p.15., tr. Leeuwarderadeel, 27 mei 1820 Ype Jacobs van Broek, geb. ca. 1797; ovl., zn.v. Jacob Tammes van Broek en Ymkjen Ypes.
  3. Maartje Foppes, geb. Huizum, 4 juni 1801; ged. Huizum, 21 juni 1801; ovl.
  4. Mattje Foppes Staal, geb. Huizum, 5 februari 1807; ged. Huizum, 15 februari 1807; ovl., tr. Leeuwarderadeel, 1 juni 1831 Bokke Meindersma, geb. Leeuwarden, ca. 1804; ovl., zn.v. Wigger Meindersma en Aagje Adema.
II Gerrit Foppes Staal, geb. Leeuwarden, 22 februari 1796; ged. Leeuwarden, 11 maart 1796; ovl. Leeuwarderadeel, 26 augustus 1867, tr. Leeuwarderadeel, 29 mei 1824 Rinske Sjoerds Peiffer, geb. ca. 1800; ovl., dr.v. Sjoerd Johannes Peiffer en Sijke Rinses.
Uit dit huwelijk:
  1. Sijke Gerrits Staal, geb. Huizum, 9 juni 1832(2)Geb. Akte Leeuwarderadeel, 9 juni 1832, B 35.; ovl., tr. Leeuwarderadeel, 23 augustus 1855 Anne Folkerts Idzerda, geb. Roordahuizum (Idaarderadeel), ca. 1823; ovl., zn.v. Folkert Ottes Idzerda en Hipke Rinkes Bakker.
  2. Aukje Gerrits Staal, geb. Huizum, 8 juli 1835(3)Geb. Akte Leeuwarderadeel, 9 juli 1835, B 61.; ovl. Leeuwarderadeel, 2 mei 1838.