Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Jan Reyns (Jan Reins) Staal, geb.; ovl., smid, tr. Jetske Jans, geb.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
  1. Jan Jans, ged. Steggerda, 9 juni 1737; ovl. jong.
  2. Geesjen Jans, ged. Steggerda, 23 augustus 1739; ovl.
  3. Roelofjen Jans, geb. Steggerda, 1 oktober 1741; ged. Steggerda, 8 oktober 1741; ovl.
  4. Jan Jans, geb. Steggerda, 15 december 1743; ged. Steggerda, 15 december 1743; ovl.
  5. Vroukjen Jans, geb. Steggerda, 3 december 1745; ged. Steggerda, 5 september 1745; ovl.
  6. Wemmegjen Jans, geb. Steggerda, 12 mei 1747; ged. Steggerda, 14 mei 1747; ovl.
  7. Roelof Jans, geb. Steggerda, 8 maart 1749; ged. Steggerda, 9 maart 1749; ovl.
  8. Jeltjen Jans, geb. Steggerda, 23 maart 1751; ged. Steggerda, 28 maart 1751; ovl.
  9. Witske Jans Staal, volgt II.
II Witske (Wytse) Jans Staal, geb. Steggerda (Weststellingwerf), 10 april 1753; ged. Steggerda, 22 april 1753; ovl. Ooststellingwerf, 8 juli 1833, tr. Ooststellingwerf, 18 maart 1821(1)Huw.Akte Ooststellingwerf, 18 maart 1821, no.4. Bontjen Eelkes Attema, geb. IJlst, 25 augustus 1772; ged. IJlst, 12 november 1772; ovl. Ooststellingwerf, 7 januari 1840(2)Ovl.Akte Ooststellingwerf, 8 januari 1840, no.4., dr.v. Eelke Rimmerts Attema en Tietje Bontes.
Uit dit huwelijk geen kinderen.