Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Johannes (Jan) Stael(1)J.E.Elias, de Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795., geb. Naarden, ca. 1624; begr. Amsterdam (Westerkerk), 25 november 1668, kruidenier op de Lauriergracht, tr. Amsterdam, 6 september 1650 Anna Hackaert, geb. Antwerpen, 1624; ovl., dr.v. Jan Hackaert en N.N.
Uit dit huwelijk:
 1. Geraerdus Stal, ged. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel), 27 oktober 1652(8)GAA, DTB Amsterdam 65, p.112.; ovl.
 2. Cathrina Staal, ged. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel), 1 februari 1654(3)GAA, DTB Amsterdam 65, p.125.; ovl.
 3. Anna Maria Staal, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk), 19 mei 1655(4)GAA, DTB Amsterdam 43, p.303.; ovl.
 4. Maria Staal, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk), 8 augustus 1656(5)GAA, DTB Amsterdam 43, p.333.; ovl.
 5. Petrus Staal, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk), 4 september 1657(6)GAA, DTB Amsterdam 43, p.364.; ovl.
 6. Jeremias Staal, volgt II.
II Jeremias Stael(1)J.E.Elias, de Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795., ged. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel), 2 april 1659(7)GAA, DTB Amsterdam 65, p.174.; ovl. 's-Gravenhage, 27 juli 1736, notaris voor de hove van Holland (beŽdigd 19 maart 1681), otr. Amsterdam, 23 juni 1685, tr. 's-Gravenhage Cornelia Philippine de Hennin, geb.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Staal, volgt III.
III Johannes Stael(1)J.E.Elias, de Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795., geb. 's-Gravenhage, 1692; ovl. Amsterdam, 3 juli 1764, stud. Leiden, 11 november 1706, advocaat voor de hove van Holland (beŽdigd 16 december 1706), pensionaris van Amsterdam, tr. 's-Gravenhage Geertruid van Neck, ged.; begr. 's-Gravenhage (Groote Kerk), 1 oktober 1751, dr.v. Cornelis van Neck, betaalmeester van de troepen der Verenigde Nederlanden en Anna de Greeff.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Cornelia Stael(1)J.E.Elias, de Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795., ged.; ovl., tr. Jan Wynantz, ged.; ovl., schepen van Amersfoort, zn.v.
 2. Mr. Cornelis Stael(1)J.E.Elias, de Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795., volgt IVa.
 3. Jeremias Albertus Stael, volgt IVb.
IVa Mr. Cornelis Stael(1)J.E.Elias, de Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795., geb. 's-Gravenhage, 1720, ovl. Amsterdam, 18 januari 1754, secretaris van de Hoofdschout, tr. Amsterdam, 20 januari 1750 Susanna Wynantz, geb. Lissabon (Portugal), 1717; begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk), 30 november 1762, dr.v. Jan Wynantz, koopman en assuradeur en Maria Magdalena Suchet.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Staal, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk), 28 april 1751(2)GAA, DTB Amsterdam 54, p.200 (100v) #8.; ovl.
IVb Jeremias Albertus Stael, geb. 's-Gravenhage; ovl. voor 1768, stud. Leiden, 16 maart 1739, advocaat voor de hove van Holland (beŽdigd 20 maart 1739), tr. Catharina van Geijn, ged. Amersfoort, 21 november 1720; ovl. Amersfoort, 20 oktober 1796, dr.v. Willem van Geijn en Abigael Padbrugge (zij hertr. Dirk Wyborgh).
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruij Albertina Staal, geb. Amsterdam, 21 september 1743; ged. Amsterdam (Westerkerk), 27 september 1743; begr. Amersfoort, 28 februari 1791, tr. (1e) Amersfoort, 25 maart 1762 Dirk Hendrik Methorst, geb. Amersfoort, 12 december 1732; ovl., schepen Amersfoort, zn.v. Nicolaas Methorst en Theodora Tiedeman, tr. (2e) Amersfoort, 30 april 1781 Gerard Pieter Methorst, ged. Amersfoort, 19 oktober 1753; ovl., zn.v. Willem Methorst en Sara Elisabeth van Spall.