Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Huijbert Melsserts Stael, ged.; ovl., koopman te Maassluis (1645, 1650), tr. Annetgen Jacobs, ged.; ovl. Delfshaven, 26 juli 1678, dr.v. 
Uit dit huwelijk:
  1. Oole (Olivier, Oloff, Oolen) Stael, volgt II.
  2. Neeltgen Huybrechts Stael, ged.; ovl. voor 1678, tr. Jan Ariense Boon, ged.; ovl., zn.v.
  3. Huybrecht Huibertse Stael, ged. Rotterdam, 13 maart 1654; ovl. jong.
II Oole (Olivier, Oloff, Oolen) Stael, ged.; ovl., stuurman, tr. Delfshaven, 6 oktober 1675 Maertjen Joris Groenrijs, ged.; ovl., dr.v. Joris Jans Groenrijs en Annetgen Jans.
Uit dit huwelijk:
  1. Huybrecht Stael, ged. Delfshaven, 13 december 1676; ovl. jong.
  2. Hubrecht Stael, volgt III.
  3. Joris Huijbrechts Stael, ged. Delfshaven, mei 1687; begr. Delfshaven, 5 februari 1713, matroos, bosschieter voor kamer Delft VOC.
III Huijbert (Hubrecht) Stael, ged. Delfshaven, 26 december 1680; ovl. AziŽ, 5 april 1713, derde waak, opperstuurman bij kamer Rotterdam VOC, tr. Delfshaven, 8 september 1709 Lijsbeth van der Plas, ged.; ovl., dr.v. (zij hertr. Heijndrik Verduijn).
Uit dit huwelijk geen kinderen.