Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Maerten Stael(1)Nederlandse Leeuw, jrg.1913-1916., geb. ca. 1575; ovl., tr. N.N., geb.; ovl., dr.v..
Uit dit huwelijk:
  1. Thomas Maertensz. Stael, volgt II.
II Thomas Maertensz. Stael(1)Nederlandse Leeuw, jrg.1913-1916. (Thomas Martini Stalius), geb. ca. 1600; ovl. Delft, 8 september 1635, begr. Delft (Nieuwe Kerk), 10 september 1635, predikant op ‘t Woud en later in ‘t Gasthuys te Delft, tr. (1e) N.N., geb.; ovl., dr.v., tr. (2e) Delft, 28 augustus 1622  Anna Roscam Jorisdr. (weduwe Jacob Jacobs Helm), ged.; begr. Delft (Nieuwe Kerk), 12 september 1635, dr.v.
Uit een huwelijk:
  1. Maerten Stael, volgt III.
  2. Elisabeth Stalius, ged.; ovl. Delfshaven, tussen 10 mei 1645 en januari 1646, otr. Delft, 16 juli 1744 Cornelis Cleijn, ged.; ovl., zn.v. (hij hertr. Neeltje Dominicus Bouwens).
III Maerten Stael(1)Nederlandse Leeuw, jrg.1913-1916., geb. ca. 1625; begr. Delft (Oude Kerk), 30 april 1708, otr. Delft, 7 maart 1648; tr. Delft, 15 maart 1648(3)DTB Delft inv. 71. Johanna (Jannetje Krijnen) Thuynhuysen, geb.; ovl., dr.v. Quirijn Michielsz. Thuynhuysen en Anna Roscam Willemsdr.
Uit dit huwelijk:
  1. Willem Stael, volgt IV.
  2. Joris Stael, ged. Delft, 1 augustus 1655(5)DTB Delft inv. 57, folio 74v.; ovl.
IV Willem Stael(1)Nederlandse Leeuw, jrg.1913-1916., ged. Delft (Nieuwe Kerk), 12 mei 1651(4)DTB Delft inv. 57, folio 18v.; ovl. Delft, 25 januari 1713; begr. Delft, 30 januari 1713(9)DTB Delft inv. 47., tr. Delft, 1 juni 1683 (gesch. Delft, 2 februari 1701(7)DTB Delft inv. 12, folio 114v.) Catharina van der Heul, geb. Delft, 30 maart 1665; ged. Delft, 2 april 1665(10)DTB Delft inv. 58, folio 55v.; ovl. Delft, 21 december 1723, dr.v. Salomon van der Heul en Russje 's-Gravesande.
Uit dit huwelijk:
  1. Dr. Salomon Stael Willemsz(1)Nederlandse Leeuw, jrg.1913-1916.., geb. Delft, 6 januari 1686; ovl. 23 februari 1759, vroedschap Delft, 1734; w., 1737, burgemeester, 1747, adjunct ten dagvaart, 1754, burgemeester, 1755.
  2. Maarten Staal, ged. Delft, 15 mei 1687(2)DTB Delft inv. 59, folio 66v.; begr. Delft, 29 juni 1765, schepen Rotterdam (woont Oppert), tr. Rotterdam, 17 juni 1725 Sophia Cornelia Rijsoort, geb.; begr. Delft, 18 december 1767, dr.v.
  3. Russina Staal, ged. Delft, 13 september 1689(5)DTB Delft inv. 57, folio 74v.; ovl.
  4. Abraham Staal, ged. Delft, 11 maart 1693(6)DTB Delft inv. 12, folio 71.; ovl.