Naar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


Inleiding

Deze site geeft informatie over de diverse families Staal/Stael in Nederland. Het ligt later in de bedoeling de site uit te breiden met die buitenlandse leden van families Staal/Stael waarvan vertegenwoordigers zijn terug te vinden in Nederland.

De grens van dit onderzoek ligt rond 1870. Hiervoor zijn verscheidene redenen waarvan de belangrijkste het beschikbaar zijn van een betrouwbare bevolkingsadministratie is, tevens speelt openbaarheid van de gegevens in kwestie ook een rol.

De naam Staal/Stael is zeer oud. De Duitse adellijke familie Stael von Holstein voerde hem al in 1290. Voor zover nu bekend is de eerste vermelding van de naam Staal/Stael in Nederland van een Godde Stael te Soestdijk in 1350. De betekenis van de naam is niet geheel duidelijk, maar kan te maken hebben met een uitstraling van kracht (een zwaard van staal), een metaalbewerkend beroep, een oude naam voor een stok waarmee een visfuik wordt geplaatst, een aanduiding voor een monster, of, via de variant Stail, als een dialectvorm van steel in de zin van steel van een stuk gereedschap of plant. Tevens is het zo dat er families zijn waar diverse 'Staal' varianten van de naam binnen een familie voorkomen zoals in de omgeving van Rotterdam overgangen Stael - van Stael - van der Stael en Stael naar Staelwijck.

Het is overigens op dit moment zo dat er meerdere families Staal in Nederland bestaan die onderling niet verwant zijn. Ook heeft veel overerving van de naam in de vrouwelijke lijn plaatsgehad.

Indien u informatie bezit over in de genealogieŽn genoemde personen die nog niet is vermeld op de site en deze wilt delen, dan stel ik een mailtje op prijs. Mijn mailadres is elstaal@xs4all.nl.