Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Gerryt Ariaans, geb. van Hollum (Ameland); ged. Hollum (Ameland); ovl., tr. Hollum (Ameland), 13 november 1746(1)Huw.Akte Alkmaar, 23 oktober 1816, no.66. Rixtje Jelles, geb. Ballum (Ameland); ovl., dr.v. 
Uit dit huwelijk:
 1. Arjen (Ariaan) Gerrits (Gerritszen) Stalen, volgt IIa.
 2. Jan Gerrits Staal, ged. Ballum (Ameland), 12 oktober 1749; ovl. Ameland, 10 januari 1817.
 3. Wybe Gerrits, ged. Ballum (Ameland), 20 augustus 1752; ovl. jong.
 4. Antje Gerrits Staal, ged. Ballum (Ameland), 7 juli 1754; ovl., tr.
 5. Wiebe (Wybe) Gerrits Staal (Stalen), volgt IIb.
 6. Eebelke Gerrits, ged. Ballum (Ameland), 28 november 1759; ovl.
IIa Arjen (Ariaan) Gerrits (Gerritszen) Stalen, ged. Ballum (Ameland), 12 november 1747; ovl., tr. (attestatie om te trouwen naar Holland) Ballum (Ameland), 12 februari 1786(2)Tresoar DTB 50, 1723-1811. Grietje (Grijtie) Hans (Jans), ged. Hollum (Ameland); ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Arjens Stalen, geb. Hollum (Ameland), 5 mei 1787; ged. Hollum (Ameland), 17 juni 1787(3)Tresoar DTB 50, Hollum, 1690-1812.; ovl. jong.
 2. Gerrit Arjens Staal (Stalen), volgt III.
 3. Trijntje Arjens Stalen, ged. Amsterdam (Westerkerk), 22 november 1789(3)Tresoar DTB 50, Hollum, 1690-1812.; ovl.
 4. Jan Arjens Stalen, geb. Hollum (Ameland), 11 januari 1791; ged. Hollum (Ameland), 6 februari 1791(3)Tresoar DTB 50, Hollum, 1690-1812.; ovl.
 5. Arjen Arjens (Staal), geb. Amsterdam, 10 oktober 1792; ged. Amsterdam (Noorderkerk), 17 oktober 1792(1)GAA DTB 85, p.135, no.14.; ovl.
IIb Wiebe (Wybe) Gerrits Staal (Stalen), ged. Ballum (Ameland), 21 november 1756; ovl. Ameland, 14 november 1840, tr. Ytske Willems de Boer, geb.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Wiebes Staal, geb. Ballum (Ameland), 23 mei 1787; ged. Ballum (Ameland), 23 juni 1787; ovl. Ameland, 5 maart 1840.
 2. Tryntje Wiebes, geb. Ballum (Ameland), 17 oktober 1793; ged. Ballum (Ameland), 3 november 1793; ovl. jong.
 3. Trijntje Wiebes, ged. Ballum (Ameland), 24 oktober 1795; ovl.
III Gerrit Arjens Staal (Stalen), geb. Hollum (Ameland), 5 augustus 1788; ged. Hollum (Ameland), 7 september 1788(3)Tresoar DTB 50, Hollum, 1690-1812.; ovl. ijzerkopersknecht, winkelier, tr. Alkmaar, 23 oktober 1816(6)Huw.Akte Alkmaar, 23 oktober 1816, no.66. Aagje de Wit, geb. Alkmaar, ca. 1789, dienstmaagd, dr.v. Jan de Wit en Petronella Margaretha van Loon.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Margareta Staal, geb. Alkmaar, ca. 1820; ovl., tr. Alkmaar 12 maart 1848(7)Huw.Akte Alkmaar, 12 maart 1848, no.19. Pieter Metz (wednr. Susanna Elisabeth Fokkens), geb. Delft, ca. 1818; ovl., geweermaker, zn.v. Christiaan Lodewijk Metz, geweermaker en Dina van der Bent.