Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Arend Willems, geb.; ovl., arbeider, tr. Amke Geerts, ged.; ovl., arbeidster.
Uit dit huwelijk:
 1. Trijntje Arends, geb. Langeweer; ged. Oostwold, 3 maart 1753; ovl.
 2. Anje Arends, geb. Langeweer;  ged. Oostwold, 12 april 1755; ovl.
 3. Willem Arends, geb. Hoogemeeden; ged. Oostwold, 23 januari 1757; ovl.
 4. Geert Arends Staal, volgt II.
 5. Aefke Arends, geb. Langeweer;  ged. Oostwold, 14 november 1762; ovl.
 6. Boutjen Arends, geb. Langeweer;  ged. Oostwold, 12 oktober 1766; ovl.
 7. Martje Arends, geb. Hoogemeeden; ged. Oostwold, 9 september 1770; ovl.
II Geert Arends Staal (Gerardus Arents), geb. Langeweer;  ged. Hoogemeeden (Aduard), 6 mei 1759; ovl. Aduard, 7 juni 1824, dagloner, tr. Allegonda Kornelis (Aaltje Kornelis Boelens), geb.; ovl. voor 1824, dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Geerts Staal, volgt III.
 2. Wilhelmus Geerts, ged. (RK) Aduard, 6 november 1793 (get. Ariaentje Boelens); ovl.
III Jacobus Geerts Staal (ged. als Jacobus Antonens), geb. Hoogemeeden; ged. (RK) Aduard, 21 juni 1789 (get. Maria Harms); ovl. Zuurdijk, 31 mei 1843, smidsknecht, ijzersmid, tr. Ulrum, 30 december 1815 Harmanna Melis Rijtma (Rietema, Rijpma),  geb. ca. 1791; ovl., dienstmeid, ijzersmidsche, dr.v. Melis Rijtma, medicine doctor, en Geertjen Jans.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Jacobs Staal, volgt IV.
 2. Geerko Jakobs Staal, geb. Ulrum, 9 april 1819; ovl. Ulrum, 12 april 1819.
 3. Geertje Jacobs Staal, geb. Zuurdijk, ca. 1821; ovl. Leens, 29 augustus 1848, naaister, tr. Leens, 16 juni 1843 Harm Luitjens Reitsma, geb. Leens, ca. 1820; ovl., timmerman, zn.v. Luitjen Harms Reitsma, timmerman en Aucktje Jans Zijlstra.
 4. Aaltje Jakobs Staal, geb. Zuurdijk, ca. 1823; ovl. Leens, 6 september 1899, wollennaaister, winkeliersche, tr. Leens, 23 mei 1850 Jan Annes de Boer, geb. Ezinge, ca. 1823; ovl., uurwerkmaker, zn.v. Anne Martens de Boer, uurwerkmaker en Harmina Jans van der Molen.
 5. Geerko Jakobs Staal, geb. Zuurdijk, juni 1825; ovl. Zuurdijk, 25 september 1825.
 6. Melina Staal, geb. Zuurdijk, ca. 1827; ovl., tr. Ulrum, 10 december 1849 Evert Frik, geb. Zoutkamp, ca. 1824; ovl., schipper, zn.v. Aldert Pieters Frik en FinjeEverts Frik.
 7. Gerko Jakobs Staal, geb. Zuurdijk, ca. 1829; ovl. Zuurdijk, 16 november 1831.
 8. Geertruida Staal, geb. Zuurdijk, ca. 1833; ovl. Zoutkamp, 2 april 1860, tr. Ulrum, 19 juni 1858 Dirk Kniphuizen, geb. Zoutkamp, ca. 1830; ovl., timmerman, zn.v. Freerk Melles Kniphuizen en Janna Derks Tiddens.
IV Willem Jacobs Staal, geb. Ulrum, ca. 1816; ovl., ijzersmid, tr. Leens, 26 oktober 1839 Geertruida Klaassens Helder, geb. Westernieland, ca. 1819; ovl., dr.v. Klaas Jacobs Helder en Trienje Jacob Eisses Broekema, landbouwersche.
Uit dit huwelijk:
 1. Harmanna Staal, geb. Zuurdijk, ca. 1840; ovl., tr. Winsum, 5 mei 1866(1)Huw.Akte Winsum, 5 mei 1866, no.7. Jan van der Molen, geb. Winsum, ca. 1836; ovl., koopman, zn.v. Poppe Jans van der Molen en Anje Edzes van der Laan.