Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Riewert (Riemert) Abels, geb.; ovl., tr. Anje Jans, geb.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Liefke Riewerts, ged. Warfhuizen, 3 oktober 1756; ovl.
 2. Martjen Riewerts, ged. Warfhuizen, 7 januari 1759; ovl.
 3. Abel Riewerts Staal, volgt IIa.
 4. Trijnje Rieuwerts, ged. Warfhuizen, 12 februari 1764; ovl.
 5. Jan Rieuwerts, ged. Leens, 16 augustus 1766; ovl.
 6. Pieter Reuwerts, ged. Leens, 19 februari 1769; ovl.
 7. Jacob Rieuwerts, ged. Leens, 25 december 1771; ovl.
IIa Abel Riewerts (Rewerts, Rewertsen, Riemerts) Staal, geb. Leens, 15 februari 1762(1)Ovl.Akte Ezinge, 17 december 1827, no.44.; ovl. Garnwerd, 13 december 1827(1)5., dagloner, tr. Hillechien (Hilje) Klasens, geb.; ovl., daglonersche, dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Rewert Abels, ged. Garnwerd, 9 april 1786; ovl. jong.
 2. Riewert Abels Staal, volgt IIIa.
 3. Antje Abels, ged. Garnwerd, 8 mei 1791; ovl.
 4. Klaas Abels Staal, volgt IIIb.
 5. Pieter Abels, ged. Garnwerd, 18 maart 1798; ovl.
 6. Jan Abels Staal, volgt IIIc.
IIIa Riewert (Reeuwert) Abels Staal, ged. Garnwerd (Ezinge), 27 januari 1788; ovl., dagloner, tr. (1e) Trientje Klasen, ged.; ovl., dr.v., tr. (2e) Winsum, 31 mei 1816 Amke Geerts Wierema, geb. Ranum, 7 januari 1797; ovl., dienstmeid, dr.v. Geert Jans, landbouwer en Peitje Meints.
Uit het 1e huwelijk:
 1. Abel Riewerts, ged. Winsum, 10 juni 1810; ovl.
 2. Johanna Riewerts Staal, geb. Winsum, 25 december 1811; ovl., dienstmeid, tr. Winsum, 23 september 1836 Hindrik Pieters Kladder, geb. Obergum, 11 november 1809; ovl., boerenknecht, zn.v. Pieter Pieters Kladder, dagloner en Gepke Everts Bleker, daglonersche.
IIIb Klaas Abels Staal, geb. Garnwerd, 26 november 1794; ged. Garnwerd, 6 december 1794; ovl. Oostum, 14 april 1823, boerenknecht, dagloner, tr. Adorp, 22 november 1817 Anna Cassau (Kersau, Kassau, Kersaan), geb. ca. 1795; ovl., dienstmeid, daglonersche, dr.v. Jacob Cassau, commissionair en Bieske (Biefke) Ewolds Doornbos (zij hertr. Izebrand Popkes Tromp).
Uit dit huwelijk:
 1. Abel Klaassens Staal, volgt IVa.
 2. Jacob Klaassens Staal, volgt IVb.
 3. Jan Klaassen Staal, geb. ca. Oostum, ca. 1822; ovl. Adorp, 16 mei 1824.
IIIc Jan Abels Staal, geb. Garnwerd, 25 mei 1800; ovl. Pieterburen (Eenrum), 4 mei 1844(6)Ovl.Akte Eenrum, 6 mei 1844, no.20. (42 jaar oud?), landbouwersknecht, dagloner, tr. Adorp, 18 mei 1829(2)Huw.Akte Adorp, 18 mei 1829, no.2. Annegijn Hindriks Bierling, geb. Sauwerd, 2 januari 1801; ovl., dienstmeid, dr.v. Hindrik Jans Bierling, landbouwer en Anje Jans, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
 1. Abel Staal, volgt IVc.
 2. Hindrik Staal, volgt IVd.
 3. Hilje Staal, geb. Pieterburen, 1 juli 1835; ovl. New York (USA)?, tr. Eenrum, 26 mei 1860(3)Huw.Akte Eenrum, 26 mei 1860, no.13. Abel Klaveringa, geb. Eenrum, 19 maart 1833; ovl. New York (USA)?, boerenknecht, dagloner, zn.v. Jan Gajes Klaveringa, boerenknecht, dagloner en Grietje Jans de Wit.
IVa Abel Klaassens Staal, geb. Adorp, 30 maart 1818; ovl. Onderdendam, 5 juni 1906, dagloner, tr. Winsum, 9 juni 1842 Gerritdina Jans Danhof (Damhoff), geb. Winsum; ovl., dienstmeid, dr.v. Jan Gerrits Damhoff, dagloner en Trijntje Mennes, daglonerse.
Uit dit huwelijk:
 1. .
IVb Jacob Klaassens Staal, geb. Adorp, ca. 1820; ovl., boerenknecht, tr. Kantens, 18 april 1840 Brechtje Jans Til, geb. Klein Garnwerd (Winsum), ca. 1816; ovl., dr.v. Jan Gerrits Til, winkelier en Gerrechien Hindriks, winkeliersche.
Uit dit huwelijk:
 1. Klaas Staal, volgt Va.
IVc Abel Staal, geb. Winsum, ca. 1830; ovl. Eenrum, 3 april 1898(9)Ovl.Akte Eenrum, 4 april 1898, no.13., dagloner, tr. Trientje Douwes Reenders, geb.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Annechien Staal, geb. Eenrum, ca. 1853; ovl. Eenrum, 22 november 1908(11)Ovl.Akte Eenrum, 24 november 1908, no.27., tr. Reinder Zeeff, geb.; ovl., zn.v.
IVd Hindrik Staal, geb. Pieterburen, 9 februari 1833; ovl. Eenrum, 30 juli 1895(8)Ovl.Akte Eenrum, 1 augustus 1895, no.24., boerenknecht, dagloner, tr. Eenrum, 30 januari 1861(4)Huw.Akte Eenrum, 30 januari 1861, no.3. Trienje Klaveringa, geb. Eenrum, 10 december 1840; ovl. Eenrum, 21 januari 1912, dagloonster, dr.v. Jan Gajes Klaveringa, boerenknecht, dagloner en Grietje Jans de Wit.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Staal, geb. Eenrum, ca. 1860; ovl. Eenrum, 7 februari 1899(10)Ovl.Akte Eenrum, 8 februari 1899, no.4., dagloner.
 2. Grietje Staal, geb. Eenrum, ca. februari 1861; ovl. Eenrum, 24 mei 1861(7)Ovl.Akte Eenrum, 25 mei 1861, no.37..
 3. Annechien Staal, geb. Eenrum, ca. 1863; ovl. Eenrum, 9 juni 1939(13)Ovl.Akte Eenrum, 10 juni 1939, no.12., tr. Jakob Paize, geb.; ovl., zn.v.
 4. Jan Staal, volgt Vb.
 5. Grietje Staal, geb. Eenrum, ca. 1872; ovl. Winsum, 10 mei 1949(15)Ovl.Akte Eenrum, 12 mei 1949, no.15., tr. Bene Diephuis, geb.; ovl., zn.v.
 6. Ite Staal, geb. Eenrum, ca. 1881; ovl. Eenrum, 31 oktober 1935(12)Ovl.Akte Eenrum, 31 oktober 1935, no.26., papventer.
Va Klaas Staal, geb. Kantens, ca. 1842; ovl., boerenknecht, tr. 26 december 1863(5)Huw.Akte 26 december 1863, no.. Aaltje Hartman, geb. Rottum, ca. 1843; ovl., naaister, dr.v. Jan Hartman en Martje Jans Dekker.
Uit dit huwelijk:
 1. .
Vb Jan Staal, geb. Eenrum, ca. 1866; ovl. Eenrum, 6 oktober 1943(14)Ovl.Akte Eenrum, 6 oktober 1943, no.22., landarbeider, tr. Lutgerdina Zeef, geb.; ovl., dr.v. 
Uit dit huwelijk:
 1. .