Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Klaas Staal, ged.; ovl., tr. Catharina van Daalen, ged.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
  1. Jan Everts Staal, ged. Kampen (Bovenkerk), 25 juni 1786; ovl.
  2. Jan Staal, volgt II.
  3. Maria Staal, ged. Kampen (Bovenkerk), 25 oktober 1789; ovl.
II Jan Staal, ged. Kampen (Bovenkerk), 8 augustus 1787; ovl., tr. Kampen, 30 maart 1820(1)Huw.Akte Kampen, 30 maart 1820, no.12. Johanna Hendriks Mulder, geb. Apeldoorn, 1 september 1786; ovl., dr.v. Hermen Hendriks Mulder en Gijsbertje Meijerink.
Uit dit huwelijk:
  1. Catharina Staal, geb. Kampen, 10 juli 1820; ovl., tr. Kampen, 6 augustus 1846(2)Huw.Akte Kampen, 6 augustus 1846, no.55. Roelof Steege, geb. Kampen, 17 april 1821; ovl., zn.v. Rutger (Rut) Steege en Geesjen Schaddenhorst (Schardenhorst).
  2. Gijsbertus Hendrikus Staal, volgt II.
III Gijsbertus Hendrikus Staal, geb. Kampen, ca. 1826; ovl., fabrieksarbeider, tr. Apeldoorn, 24 mei 1856 Henderika Middelink, geb. Apeldoorn, ca. 1828; ovl., dienstmeid, dr.v. Jan Teunis Middelink en Aaltje Hartjes.
Uit dit huwelijk:
  1. Jansje Staal, geb. Apeldoorn, 18 september 1857(3)Geb.Akte Apeldoorn, 18 september 1857, no. 281.; ovl.
  2. Albert Staal, geb. Apeldoorn, 27 oktober 1859(4)Geb.Akte Apeldoorn, 28 oktober 1859, no. 363.; ovl., dagloner, tr. Apeldoorn, 13 november 1886(5)Huw.Akte Apeldoorn, 13 november 1886, no. 116. Hendrika Aleida Drosterij, geb. Apeldoorn, ca. 1866; ovl., dr.v. Derk Jan Drosterij, papiermaker en Geesje Cornelissen.
  3. Johanna Staal, geb. Apeldoorn, 23 maart 1862(6)Geb.Akte Apeldoorn, 24 maart 1862, no. 117.; ovl.
  4. Jansje Staal, geb. Apeldoorn, 24 februari 1865(7)Geb.Akte Apeldoorn, 25 februari 1865, no. 79.; ovl., dienstbode, tr. Apeldoorn, 21 juni 1890(8)Huw.Akte Apeldoorn, 21 juni 1890, no. 84. Rutger van Straten, geb. Apeldoorn, ca. 1871; ovl., kleermaker, zn.v. Jan van Straten, dagloner en Jannetje Veldhuis.
  5. Aaltje Staal, geb. Apeldoorn, 20 mei 1870(9)Geb.Akte Apeldoorn, 20 mei 1870, no. 185.; ovl.