Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael

armour
I Robert Stael van Holstein(1)Nederlandse Leeuw 1978, k.8-21., geb. Slot Steinhausen bij Herbede (D); ovl. Herbeck (D), 1639, tr. (h.c.) 14 maart 1633 Elisabeth Hülsberg, geb. Lethmate; ovl., dr.v. Ds. Johann Hülsberg en Catharina vom Hofe.
Uit dit huwelijk:
 1. Henrick Stael van Holstein, volgt II.
II Henrick Stael van Holstein(1)Nederlandse Leeuw 1978, k.8-21., ged. 1633-1639; ovl. Herbeck, 27 oktober 1704, tr. Clara Ermgard (Amaranthe) de Viry, ged. Arnhem, 29 november 1649; ovl. Herbeck, 29 oktober 1723, dr.v. Willem de Viry en Anna Bitter.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Robert Stael von Holstein, volgt IIIa.
 2. Johan Balduin Jost (Johan Baldewijn Joost, Jan Joost Boudewijn) Stael van Holstein, volgt IIIb.
IIIa Johann Robert Stael van Holstein(1)Nederlandse Leeuw 1978, k.8-21., ged.; ovl., tr. 1706/1714 Johanna Marie Bernhardine gravin von Lippe-Brake, geb. Rheda, 11 januari 1678; ovl. Hohenlimburg, 23 januari 1747, dr.v. Wilhelm graf zur Lippe-Brake en Margaretha gräfin von Bentheim-Tecklenburg.
Uit dit huwelijk:
 1. .
IIIb Johan Balduin Jost (Johan Baldewijn Joost, Jan Joost Boudewijn) Stael van Holstein(1)Nederlandse Leeuw 1978, k.8-21., ged. Hagen (grfsch. Mark, D), 26 oktober 1691; ovl. Kampen, begr. Kampen (Bovenkerk), 2 december 1751, militair (laatste rang: kapitein), tr. Wylre (L.), 1 april 1720 Alarda Backhus, ged. Overbetuwe; ovl. Kampen, begr. Kampen (Bovenkerk), 9 januari 1769, dr.v. Gerhard Backhus en Sibylla ten Busch.
Uit dit huwelijk:
 1. Philip Carel Stael van Holstein, volgt IVa.
 2. Justinus Johannes Wilhelmus Stael van Holstein, volgt IVb.
 3. Francisca Philippina Stael van Holstein, ged. Düsseldorf (D), 6 februari 1724; ovl.
 4. Gerhardus Wilhelmus Stael van Holstein, ged. Düsseldorf (D), 25 november 1725; ovl.
 5. kind, begr. Oegstgeest (impost 1 augustus) 1727.
 6. Francisca Charlotta Stael van Holstein, ged. Oegstgeest, 21 maart 1728; ovl.
 7. kind, begr. Oegstgeest (impost 3 april) 1728.
IVa Philip Carel Stael van Holstein(1)Nederlandse Leeuw 1978, k.8-21., ged. Maastricht, 1 mei 1720; begr. Kampen (Bovenkerk), 21 november 1778, militair (laatste rang: luitenant), otr. Kampen, 2 juli 1750 Lucretia Kloeck, ged. Kampen (Buitenkerk), 1 april 1731; begr. Kampen (Bovenkerk), 12 mei 1806, dr.v. Jan Kloeck en Anna Christina van der Werf.
Uit dit huwelijk:
 1. Alarda Baldewina Stael van Holstein, ged. Kampen (Broederkerk), 25 juni 1751; ovl.
 2. Jan Baldewijn Stael van Holstein, ged. Kampen (Broederkerk), 27 september 1752; ovl.
 3. Aleida Johanna Stael van Holstein, ged. Kampen (Broederkerk), 21 september 1754, lidmaat (Geref.) Kampen, voor kerstmis 1773; ovl.
 4. Johanna Christina Stael van Holstein, ged. Kampen (Broederkerk), 27 april 1757, lidmaat (Geref.) Kampen, voor kerstmis 1773; ovl.
 5. Maria Margaretha Stael (Stahl) van Holstein, ged. Kampen (Broederkerk), 22 december 1759; ovl. Kampen, 22 augustus 1812.
 6. Gerhard(us) Wilhelm Stael van Holstein, ged. Kampen (Broederkerk), 22 februari 1764, lidmaat (Geref.) Kampen, voor pasen 1783, met att. naar Zutphen, 14 december 1789, ovl., militair (luitenant).
 7. Philippina Lukresia Stael van Holstein, ged. Kampen (Buitenkerk), 10 mei 1767; begr. Kampen (Bovenkerk), 5 juli 1785.
 8. Baldewijn (Boudewijn) Joost Stael van Holstein, ged. Kampen (Buitenkerk), 29 april 1770; ovl. Kampen, 23 november 1796, begr. Kampen, 28 november 1796, militair (vaandrig).
 9. Jan Jacob Stael (Stahl) van Holstein, ged. Kampen (Broederkerk), 20 november 1774, lidmaat (Geref.) Kampen, 1792, ovl. Kampen, 9 december 1849, wethouder van Kampen, ridder N.L.
IVb Justinus Johannes Wilhelmus Stael van Holstein(1)Nederlandse Leeuw 1978, k.8-21., ged. Düsseldorf (D), 22 maart 1722; ovl. 's-Gravenhage, 25 januari 1808, militair (cornet), tr. Brummen, 15 oktober 1759 Hen(d)rika Verbeek, ged. Arnhem, 19 januari 1738; ovl. Stevensweerd, tussen 1771 en 1784, dr.v. Zeger Verbeek en Johanna Maria des Milleville.
Uit dit huwelijk:
 1. Alarda Johanna Stael van Holstein, ged. Zutphen, 1 juli 1760; ovl. Gouda, 3 juli 1821.
 2. Zeger Stael van Holstein, volgt Va.
 3. Gerrit Willem Stael van Holstein, ged. Warnsveld, 18 november 1764; ovl. Ginneken, 18 april 1830, militair (laatste rang: majoor (inf.)), tr. (1e) Gouda, 5 oktober 1790 Maria Voorduin, ged. Gouda, 13 juni 1756; ovl. Gouda, 30 oktober 1804, dr.v. Adrianus Voorduin en Cornelia van der Geer, tr. (2e) Tilburg, 19 januari 1807 Margaretha Christina Walkart, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk), 31 juli 1776; ovl. Ginneken, 26 mei 1846, dr.v. Aswerus Adrianus Walkart en Geertruida Ot(t)erdoom.
 4. Jean Henri Adrien (Johan Hendrik Adriaan) Stael van Holstein, volgt Vb.
 5. Maria Margaretha Sophia Stael van Holstein, geb. Maastricht, 21 oktober 1771; ged. Maastricht, 23 oktober 1771; ovl. Haarlem, 30 juli 1843, tr. (1e) G. van Ruyven; tr. (2e) Leiden, 1 mei 1811 Abraham Winkler, geb. Groningen (A-kerk), 9 augustus 1769; ovl. Haarlem, 22 mei 1848, med.stud. Leiden, apotheker Leiden, 20 september 1798, zn.v. Adolf Gerrit Winkler en Maria Jacoba de Lij.
Va Zeger Stael (Stahl) van Holstein(1)Nederlandse Leeuw 1978, k.8-21., geb. Zutphen, 7 maart 1762; ged. Zutphen 9 maart 1762; ovl. Kampen, 18 mei 1845, militair (laatste rang: majoor), tr. Hees (Nijmegen), 8 februari 1784 Magdalena Jacoba van Someren van Vrijenes, geb. Hien, 17 mei 1764; ged. Hien (aan huis), 13 juni 1764; ovl. Brussel (1e district), 4 januari 1835, dr.v. Hieronymus van Someren van Vrijenes en Johanna Velden. Hij had vervolgens na 1816 een relatie met Hendrina (Hendrika) Johanna Romeyn, ged. Barneveld, 5 december 1776; ovl. Oosterbeek, 2 oktober 1850, dr.v. Hessel Romeyn en Elisabeth Lugtigh.
Uit dit huwelijk:
 1. Henriette Justina Wilhelmina Stael van Holstein, geb. 's-Hertogenbosch, 13 maart 1785; ged. 's-Hertogenbosch (Grote Kerk), 15 maart 1785; ovl. 10 juli 1852, tr. Moers (D), 3 januari 1806 (echtsch. Huissen, 14 december 1825) Johann Friedrich Scheidt (Scheidt van Holstein, van Holstein), (wednr. Hendrika Agnes Janssens), geb. Moers (D), 25 augustus 1774; ged. Moers (D), 4 september 1774; ovl. Wehl, 26 april 1848, koopman, commies 3e kl. te paard te Neede (na 1825), gepens., zn.v. Johann Scheidt en Anna Maria Schürmans. 
 2. Hieronymus Zeger Stael van Holstein, geb. Zuilichem, 22 oktober 1787; ged. Zuilichem, 2 december 1787; ovl. rede van Batavia (a/b 's lands Oorlogsschip Phoenix), 27 november 1806, leerling-apotheker bij Brouwer en Winkler te Leiden, 1801, cadet 3e kl. Zeemacht (29 april 1803).
 3. Johan Hendrik Adriaan Stael van Vrijenes, geb. 6 februari 1791; ged. Doetinchem, 13 februari 1791; begr. Doetinchem (kerk), 17 september 1791.
 4. Johan Hendrik Adriaan Leonard Stael van Holstein, volgt VI.
Uit deze relatie:
 1. Hieronimus (Zeger) Stael van Holstein, geb. Heidenhoek (Hummelo), 30 april 1817; ovl. Oosterbeek, 20 januari 1824.
Vb Jean Henri Adrien (Johan Hendrik Adriaan) Stael van Holstein(1)Nederlandse Leeuw 1978, k.8-21., ged. Zutphen (Waalse kerk), 11 januari 1767; ovl. Kampen, 11 augustus 1823, militair (laatste rang: kapitein), tr. voor 1797 (niet te Minden) Johanna Dorothea Neuhaus (Niehaus), geb. Minden (D), ca. 1769; ged. Minden (Ev.Luth. St.Martini), 31 januari 1770 (als Johanna Maria), ovl. Kampen, 18 augustus 1849, dr.v. Henrich Niehus en Dorothea (of Sophia) Elisabeth Nagel.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerhard Wilhelm Stael van Holstein, geb. Minden, 31 oktober 1797, ged. Minden (Ev.Ref. Petrigemeinde), 19 augustus 1798; ovl. Kampen, 22 september 1879, militair (laatste rang: majoor), M.W.O. 4e kl., tr. Kampen, 17 april 1850 Catharina Regina Johanna Alberta Hoemann (wed. Johan Cornelis de Cordua Freudenberg), geb. Rotterdam, 1 november 1816; ovl. Kampen, 15 maart 1874, dr.v. Ernst Willem Hoemann en Johanna Clara Schey.
 2. Dorothea Henriette Stael van Holstein, geb. Minden (D), 27 februari 1802; ged. Minden (Ev.Ref. Petrigemeinde), 17 maart 1802; ovl. Kampen, 1 februari 1872, tr. Beesd, 26 juni 1824 George Zegers, ged. Hattem, 3 april 1800; ovl. Maassluis, 24 november 1845, arts, zn.v. Jan Barend Zegers en Aletta Johanna Lemke.
 3. Johanna Helena Geertrude Stael van Holstein, geb. Minden, 21 november 1803; ged. Minden (Ev.Ref. Petrigemeinde), 14 december 1803; ovl. Arnhem, 18 juni 1845, tr. Kampen, 22 augustus 1836(3)Huw.Akte Kampen, 22 augustus 1836, no.56. Carel Cornelis van Vloten, geb. Amsterdam, 17 juni 1804; ovl. Arnhem, 5 december 1874, ontvanger rechten en accijnzen te Arnhem, zn.v. Willem Cornelis van Vloten en Susanna Wilhelmina Remy (Remije).
 4. Gerhardine Bernhardine Amalie Louise Stael van Holstein, geb. Minden (D), 24 september 1806; ged. Minden (Ev.Ref. Petrigemeinde) 28 september 1806; ovl. Arnhem, 27 juli 1869, tr. Kampen, 17 augustus 1846 Carel Cornelis van Vloten, wednr. van zuster onder 3.
VI Johan Hendrik Adriaan Leonard (Johan Heinrich Adrian) Stael van Holstein(1)Nederlandse Leeuw 1978, k.8-21., geb. Doetinchem, 24 augustus 1792; ged. Doetinchem, 26 augustus 1792; ovl. Rotterdam, 16 maart 1862, militair (laatste rang: kapitein), ridder M.W.O. 4e kl., drager Metalen Kruis, tr. (1e) Harderwijk, 11 januari 1817(2)Huw.Akte Harderwijk, 11 januari 1817, no.1. Hendrika Willemina Middelburg, geb. Deventer, 14 december 1799; ged. Deventer, 22 december 1799; ovl. Harderwijk, 21 mei 1837, dr.v. Arnoldus Middelburg en Johanna Eijbarta Hartkamp, tr. (2e) Oirschot, 1 juni 1838 Anna Isabella van Nahuijs, geb. Oirschot, 21 augustus 1805; ged. Oirschot, 25 augustus 1805, ovl. Amsterdam, 1 december 1857, dr.v. Pieter Elias van Nahuijs en Gesina ten Ho(o)ve.
Uit het 1e huwelijk:
 1. Ferdinand Leopold Stael van Holstein, geb. Kampen, 30 juli 1821; ovl. Rotterdam, 16 april 1863, kapitein ter koopvaardij.
 2. Johan Hendrik Adriaan Stael van Holstein, geb. Namen (B), 30 september 1828; ovl. Amsterdam, 3 januari 1858.
 3. Leopoldus Fredericus Stael van Holstein, volgt VII.
 4. Gerrit Willem Stael van Holstein, geb. Harderwijk, 16 maart 1837; ovl. Harderwijk, 24 juli 1837.
Uit het 2e huwelijk:
 1. Anna Isabella Stael van Holstein, geb. Boxtel, 9 maart 1839; ovl. Amsterdam, 28 november 1848.
 2. Pieter Gesinus Stael van Holstein, geb. Vlissingen, 13 april 1840; ovl. Amsterdam, 2 juni 1848.
VII Leopoldus Fredericus Stael van Holstein(1)Nederlandse Leeuw 1978, k.8-21., geb. Antwerpen (B), 13 september 1830; ovl. Paris (XIme, F.), 29 juli 1886, koopman, bankier, tr. (1e) Amsterdam, 4 juni 1857 Elisabeth Engelina Toussaint, geb. Muiden, 16 april 1831; ovl. Amsterdam, 31 oktober 1870, dr.v. Sybrant Toussaint en Engeltje Gerardina van Tright, tr. (2e) Valentine Caroline Brun, geb. ca. 1848; ovl. na 29 juli 1886.
Uit het 1e huwelijk:
 1. Engelina Gerardina Stael van Holstein, geb. Amsterdam, 20 maart 1858; vertr. naar Parijs, ovl.
 2. Henrietta Hendrika Wilhelmina Stael van Holstein, geb. Parijs, 20 juli 1863; ovl. Blaricum, 28 september 1923.