Terug naar de InleidingNaar de volgende generatieGenealogie Staal/Stael


I Arent Staal (Staels)(1)
pers.comm. J.Waterborg, dd. 1 juli 2005
In de verponding van 1721 is hij eigenaar van 50 grazen en gebruikt hij 3 grazen van de kerk te Oldekerk. Op 20 februari 1702 laat hij zich als eigenerfde registreren m.b.v. een koopbrief van 12 februari 1702 voor een "heert landes groot 53 grasen onder Oldekerk onder desselfs behuisinge beklemt". De volgende dag toont hij nog een koopbrief van 29 augustus 1650 als verder bewijs.
, van Peize; ovl., landbouwer, landdagcomparant, lidmaat Oldekerk, 19 september 1697, tr. Niekerk/Oldekerk, 11 oktober 1696(2)Fr.Jierboekje 1988, 56-57. Martien Fops Bennema, ovl. Oldekerk, 9 november 1721(2)Fr.Jierboekje 1988, 56-57., lidmaat Oldekerk, 10 maart 1689, dr.v. Foppe Reintjes, eigenerfde te Oldekerk, landdagcomparant en N.N..
Uit dit huwelijk:
 1. Hindrick Arents Staal, ged. Oldekerk, 3 oktober 1697, ovl. jong.
 2. Hindrik Arents Staal, volgt IIa.
 3. Fop Arents Staal, volgt IIb.
 4. Jeigjen Arents Staal, ged. Oldekerk, 8 januari 1708; ovl.
IIa Hindrik Arents Staal, ged. Niekerk/Oldekerk, 10 maart 1702(2)Fr.Jierboekje 1988, 56-57.; ovl. Oldekerk, 15 november 1798(3)Groninger Kwartierstatenboek I. kw.st. 10, 120., landbouwer, landdagcomparant, tr. Niekerk/Oldekerk, 10 juni 1726(2)Fr.Jierboekje 1988, 56-57. Anje Hindriks (Jannes), ged. Niekerk (Oldekerk), 24 juli 1707, dr.v. Hindrik Luirts, eigenerfde en landdagcomparant en Anke Jannes.
Uit dit huwelijk:
 1. Martje Hindriks, ged. Niekerk, 8 juni 1727; ovl. jong.
 2. Anke Hindriks, ged. Niekerk, 29 oktober 1730; ovl.
 3. Martje Hindriks Staal, ged. Niekerk, 18 augustus 1737(2)Fr.Jierboekje 1988, 56-57.; ovl. Grootegast/Oldekerk?, 12 juni 1818, tr. Grootegast, 8 april 1759(2)Fr.Jierboekje 1988, 56-57. Tonnis (Tunnis) Jans Koning, ged.; ovl. Sebaldeburen, 22 september 1809(2)Fr.Jierboekje 1988, 56-57..
 4. Arent Hindriks Staal, volgt IIIa.
 5. Jeigien Hindriks Staal(3)Groninger Kwartierstatenboek I. kw.st. 10, 120., ged. Oldekerk, 24 januari 1745; ovl. Oldenzijl, 21 november 1815, tr. (1e) Eppenhuizen, 19 mei 1765 Arent Geerts Staal, tr. (2e) Oldenzijl, 27 juni 1784 Arend Aibes Staal.
 6. Hinderika Hindriks Staal, ged. Oldekerk, 27 september 1750; ovl.
IIb Fop Arents Staal, ged. Oldekerk, 8 februari 1705(6)pers.comm. J.Waterborg, dd. 1 juli 2005.; ovl., tr. Aafke Popkes, geb.; ovl., dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Eltje Fops Staal, ged. Oldekerk, 8 april 1740; ovl. Oldekerk, 28 mei 1818, tr. Geert Arjens Staalhoff, geb.; ovl., zn.v.
 2. Martjen Fops Staal, ged. Oldekerk, 10 juni 1742; ovl.
 3. Arent Fops Staal, volgt IIIb.
 4. Jeike (Jaigyn) Fops Staal, ged. Oldekerk, 21 juli 1748; ovl. Marum, 4 september 1836(43)Ovl.Akte Marum, 5 september 1836, no.23. , tr. Geert Doeskes Wijma, geb.; ovl., zn.v.
 5. Popke Fops Staal, ged. Oldekerk, 6 december 1751; ovl. jong.
 6. Popke Fops Staal, ged. Oldekerk, 5 januari 1755; ovl. Oldekerk, 20 oktober 1842(7)Ovl.Akte Oldekerk, 20 oktober 1842, no.22., tr. Engeltje Klasens Olthoff, ged. Drachten, ca. 1759; ovl. Oldekerk, 29 maart 1832(8)Ovl.Akte Oldekerk, 30 maart 1832, no.4., dr.v. Klaas Kornelis Olthoff en Trientje Jans.
IIIa Arent Hindriks Staal, ged. Oldekerk, 16 april 1741; ovl. Oldekerk, 16 augustus 1826(9)Ovl.Akte Oldekerk, 17 augustus 1826, no.11., landbouwer, tr. Aagtje Jans, geb. ca. 1752; ovl. Oldekerk, 10 oktober 1826(10)Ovl.Akte Oldekerk, 10 oktober 1826, no.27., landbouwersche, dr.v. Jan Korneles en Aafke Goukes.
Uit dit huwelijk:
 1. Hinderika Arents Staal, ged. Oldekerk, 19 juli 1778; ovl.
 2. Jan Arents Staal, volgt IVa.
 3. Hendrik Arents Staal, geb. Oldekerk, 7 maart 1784; ovl. Leens, 31 oktober 1849(11)Ovl.Akte Leens, 1 november 1849, no.72..
 4. Johannes Arents Staal, volgt IVb.
 5. Korneles Arents Staal, volgt IVc.
 6. Aafke Arents Staal, ged. Oldekerk, 10 maart 1793; ovl., tr. Leens, 14 oktober 1821 Pieter Hendriks Wierenga, geb. Wehe, 25 juni 1786; ovl., landbouwer, zn.v. Hendrik Pieters Wierenga, landbouwer en Magdalena Freerks Cleveringa.
IIIb Arent Fops Staal, ged. Niekerk (Oldekerk), 4 juli 1745; ovl. Oldekerk, 6 februari 1838(12)Ovl.Akte Oldekerk, 7 februari 1838, no.2., landbouwer, rentenier, schout der gemeente, tr. (1e) Taaltje Terks, geb.; ovl., tr. (2e) Oldekerk, 12 september 1819 Tjitske (Tjetske) Steffens van der Vries, geb. Tietjerk (Hardegarijp), 25 oktober 1789; ovl. Oldekerk, 5 april 1863(13)Ovl.Akte Oldekerk, 6 april 1863, no.6., dr.v. Steffen Jans van der Vries en Sieuwke Harkes.
Uit het 2e huwelijk:
 1. Fop (Foppo) Arents Staal, geb. Oldekerk, 4 maart 1821(14)Geb.Akte Oldekerk, 5 maart 1821, no.6.; ovl. Oldekerk, 27 januari 1830(15)Ovl.Akte Oldekerk, 28 januari 1830, no.2..
 2. Steffen Arents Staal, geb. Oldekerk, 2 september 1822(16)Geb.Akte Oldekerk, 2 september 1822, no.28.; ovl. Oldekerk, 4 maart 1830(17)Ovl.Akte Oldekerk, 5 maart 1830, no.6..
 3. Aafke Staal, geb. Oldekerk, 5 april 1828(18)Geb.Akte Oldekerk, 5 april 1828, no.10.; ovl.
IVa Jan Arents Staal, geb. Oldekerk, ca. 1780; ovl. Oldekerk, 27 september 1824(19)Ovl.Akte Oldekerk, 28 september 1824, no.20., landbouwer, tr. Geertje Klaassens Reitsema (Rijtsema)/van Niekerk(20)Huw.Akte Aduard, 23 maart 1853, no.3., geb.; ovl., landbouwersche, dr.v.
Uit dit huwelijk:
 1. Aagtje Staal, geb. Niekerk (Oldekerk), ca. 1808; ovl., dienstmeid, tr. Aduard, 23 maart 1853(20)Huw.Akte Aduard, 23 maart 1853, no.3. Jacob Pieters Kooij, geb. Lagemeeden (Aduard), ca. 1805; ovl., landgebruiker, zn.v. Pieter Pieters Kooij, landgebruiker en Hielktje Klaassens, landgebruikster.
 2. Arend Staal, geb. ca. 1810; ovl. Grootegast, 18 oktober 1813(21)Ovl.Akte Grootegast, 19 oktober 1813, no.41..
 3. Klaas Jans Staal, geb. ca. 1812; ovl. Grootegast, 8 oktober 1813(22)Ovl.Akte Grootegast, 9 oktober 1813, no.39..
 4. Arend Jans Staal, volgt Va.
 5. Trientje Staal, geb. Oldekerk, 15 juli 1818(23)Geb.Akte Oldekerk, 16 juli 1818, no.15.; ovl.
 6. Klaas Jans Staal, geb. Oldekerk, 6 februari 1821(24)Geb.Akte Oldekerk, 7 februari 1821, no.4.; ovl. Oldekerk, 18 februari 1824(25)Ovl.Akte Oldekerk, 19 februari 1824, no.5..
 7. Hendrik Jans Staal, volgt Vb.
IVb Johannes (Jannes) Arents Staal, ged. Oldekerk, 3 februari 1788; ovl. Oldekerk, 31 mei 1869(26)Ovl.Akte Oldekerk, 3 juni 1869, no.13., landbouwer, tr. Oldekerk, 1 juni 1833(27)Huw.Akte Oldekerk, 1 juni 1833, no.4. Pieterke Roelfs Holtrop, geb. Tolbert (Leek), ca. 1806; ovl. Oldekerk, 15 december 1882(28)Ovl.Akte Oldekerk, 16 december 1882, no.24., dienstmeid, landbouwster, dr.v. Roelf Jans Holtrop en Sjouktjen Eibes Folkers.
Uit dit huwelijk:
 1. Arend Staal, volgt Vc.
 2. Aagtje Jannes Staal, geb. Oldekerk, ca. 1836; ovl. Oldekerk, 29 juni 1848(29)Ovl.Akte Oldekerk, 30 juni 1848, no.19..
 3. Roelf Staal, geb. Oldekerk, ca. 1838; ovl. Oldekerk, 1 augustus 1866(30)Ovl.Akte Oldekerk, 2 augustus 1826, no.66., landgebruiker.
 4. Jan Staal, geb. Oldekerk, ca. 1841; ovl. Oldekerk, 2 januari 1885(31)Ovl.Akte Oldekerk, 3 januari 1885, no.1., landbouwer.
 5. Sjouwtje Staal, geb. Oldekerk, ca. 1842; ovl., tr. Oldekerk, 8 augustus 1878(32)Huw.Akte Oldekerk, 8 augustus 1878, no.10. Pieter Gjaltema, geb. Surhuisterveen, ca. 1851; ovl., landbouwer, zn.v. Hepke Pieters Gjaltema, broodbakker en Janke Pieters Mudstra.
 6. Aagtje Staal, geb. Oldekerk, ca. 1850; ovl., tr. Oldekerk, 7 juni 1873(33)Huw.Akte Oldekerk, 7 juni 1873, no.13. Geert Kremer, geb. ca. 1849; ovl., landbouwer, zn.v. Jan Jakobs Kremer en Anna Geerts Nieuwhof.
 7. Kornelis Staal, geb. Oldekerk, 1852; ovl. Oldekerk, 21 maart 1853(34)Huw.Akte Oldekerk, 22 maart 1853, no.11..
IVc Korneles (Kornelis) Arents Staal, geb. Oldekerk, 11 september 1792; ovl. Oldekerk, 31 december 1846(35)Ovl.Akte Oldekerk, 31 december 1846, no.25., landbouwer, tr. Oldekerk, 27 juni 1834(36)Huw.Akte Oldekerk, 27 juni 1834, no.6. Anna Geerts Nieuwhoff, geb. Oldekerk, ca. 1813; ovl., dienstmeid, dr.v. Geert Tunnes Nieuwhoff en Trientje Garmts.
Uit dit huwelijk:
 1. .
Va Arend Jans Staal, geb. Sebaldeburen, ca. 1816; ovl., tr. Hoogkerk, 21 april 1842(37)Huw.Akte Hoogkerk, 21 april 1842, no.2. Annechien Pieters Oosterhoff, geb. Roderwolde, ca. 1818; ovl., dienstmaagd, dr.v. Pieter Oosterhoff en Hillegien Fokkes.
Uit dit huwelijk:
 1. .
Vb Hendrik Jans Staal, geb. Oldekerk, 3 augustus 1823(38)Geb.Akte Oldekerk, 4 augustus 1823, no.20.; ovl. Michigan (U.S.A), landgebruiker, tr. Leens, 19 mei 1853(39)Huw.Akte Leens, 19 mei 1853, no.10. Korneliske Zuidhof, geb. Vliedorp, ca. 1822; ovl. Michigan (U.S.A.), huishoudster, landgebruikersche, dr.v. Tonnis Klasens Zuidhof en Ida Simons Noordhof, landbouwersche.
Uit dit huwelijk:
 1. Tonnis Hendrik Staal, geb. Leens, 1 maart 1856; ovl. Michigan (U.S.A.)
 2. Ida Staal, geb. ca. 1859; ovl. Leens, 28 mei 1860(40)Ovl.Akte Leens, 31 mei 1860, no.64..
 3. Ida Staal, geb. ca. 1861; ovl. Leens, 19 november 1863(41)Ovl.Akte Leens, 19 november 1863, no.86..
Vc Arend Staal, geb. Oldekerk, ca. 1834; ovl. Grootegast, 29 oktober 1913, landbouwer, tr. Grootegast, 14 mei 1860(42)Huw.Akte Oldekerk, 22 maart 1853, no.11. Marijke Fokkema, geb. Sebaldeburen, ca. 1838; ovl. Grootegast, 19 maart 1917, landbouwster, dr.v. Jan Fokkes Fokkema, landbouwer en Wietske Meints Wieringa, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannes Staal, geb. Sebaldeburen, ca. 1861; ovl. Grootegast, 3 februari 1874.
 2. Pieterke Staal, geb. Sebaldeburen, ca. 1862; ovl. Grootegast, 22 oktober 1894, tr. Grootegast, 22 mei 1886 Henderikus Velting, geb. Borger, ca. 1854; ovl., onderwijzer, zn.v. Willem Velting en Wilmina Diemer.
 3. Janna Staal, geb. Sebaldeburen, 1 januari 1866; ovl., tr. Roden, 27 juni 1894 Freerk Hoeksema (wednr. Reinje Pol), geb. Zevenhuizen, ca. 1845; ovl., zn.v. Karst Freerks Hoeksema en Hinderika DaniŽls Roeters.
 4. Wietske Staal, geb. Grootegast, ca. 1864; ovl. Groningen, 8 maart 1934.
 5. Roelf Staal, geb. Sebaldeburen, ca. 1869; ovl. Oldekerk, 10 november 1951, landbouwer, tr. (1e) Roden, 11 mei 1901 Trientien Krijthe, geb. Roden, ca. 1870; ovl., dr.v. Jan Krijthe en Annegien Riemers, tr. (2e) Grootegast, 28 maart 1905 Aukje IJtsma (wed. Jacob Westra), geb. Sebaldeburen, ca. 1875; ovl., dr.v. Eelco IJtsma, arbeider en Cristienna Wormmeester.
 6. Jan Staal, geb. Sebaldeburen, ca. 1871; ovl., landbouwer, tr. Oldekerk, 20 mei 1899 Maria Dorothea de Vries, geb. Niekerk, ca. 1874; ovl., dr.v. Anne de Vries, landbouwer en Auke Siebenga.
 7. Sjoukje Staal, geb. Sebaldeburen, ca. 1874; ovl., tr. Grootegast, 23 mei 1918 Johannes Wielsma, geb. Pieterzijl, ca. 1877; ovl., landbouwer, zn.v. Ale Wielsma en Tietje de Vries.
 8. Aagtje Staal, geb. Sebaldeburen, 15 februari 1877; ovl. Grootegast, 19 februari 1877.
 9. Martje Staal, geb. Sebaldeburen, ca. 1878; ovl., tr. Grootegast, 22 augustus 1901 Wilte Vos, geb. Zuidwolde, ca. 1874; ovl., bakker, zn.v. Klaas Vos en Renske van der Tuuk.